nieuws

Offshore windpark op 12 mijl nauwelijks van invloed op kust

bouwbreed Premium

Offshore windpark op 12 mijl nauwelijks van invloed op kust

De vrees die leeft bij Hollandse kustplaatsen dat het toerisme te lijden krijgt van windmolens op zee, is terecht. Maar het effect neemt snel af naarmate de molens verder uit de kust staan, blijkt uit onderzoek.

Windmolens op een kleine 6 kilometer uit de kust stuit de meeste toeristen en dagjesmensen langs de kust tegen de borst. Vooral Nederlanders zijn daar negatief over. Duitse toeristen hebben er wat minder problemen mee, hoewel ook voor hen 3 kilometer van de kust wel heel erg dichtbij is.

Een kwart van de Nederlanders zou niet meer naar die plek aan de kust gaan. Bij Duitse toeristen is dat een op de vijf. Als het windpark op 7 mijl ligt, dan blijft nog 10 procent van de Nederlandse toeristen weg tegen 15 procent Duitse en Nederlandse dagrecreanten. Bij een windpark op 12 mijl uit de kust blijven Duitse toeristen en Nederlandse dagrecreanten niet langer weg, maar verblijfstoeristen waarschijnlijk wel, zo hebben de onderzoekers uitgemaakt. Het betekent nog niet dat de toeristen de Nederlandse kust geheel zullen mijden. Vrijwel allemaal geven ze aan hun heil elders langs de Hollandse en Zeeuwse kust te zoeken of op de Waddeneilanden.

   

Bij een laagstaand zonnetje zijn de windmolens op zee nauwelijks zichtbaar.

Huizenprijzen

Daarnaast hebben het Kadaster en de Vrije Universiteit gekeken naar de effecten van offshore windparken op de huizenprijzen langs de kust. De onderzoekers komen tot de conclusie dat er “geen prijseffect kan worden geïdentificeerd voor de vestiging van de windmolens op zee”.

Daarbij tekenen de onderzoekers wel aan dat het verband niet ontdekt kan zijn door het beperkt aantal transacties waarmee gewerkt is. “Daardoor kan een negatief waarde-effect moeilijk worden bevestigd of ontkracht.” Dit betekent echter niet dat er geen effect is, waarschuwen de onderzoekers. Nader onderzoek is mogelijk als er nieuwe parken komen.

Reageer op dit artikel