nieuws

Minister Kamp ongelukkig met uitspraken ambtenaar

bouwbreed Premium

Minister Kamp ongelukkig met uitspraken ambtenaar

Een ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken is zijn boekje te buiten gegaan tijdens een hoog oplopende discussie met tegenstanders van het plaatsen van windmolens. Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen door minister Kamp

Tijdens het gesprek, dat plaatsvond in het Groningse Meeden, suggereerde de ambtenaar dat de zogeheten rijkscoördinatieregeling (RCR) bedoeld is om weerstand tegen energieprojecten te breken. “De uitspraken doen onrecht aan de manier waarop mijn ministerie overal in Nederland energieprojecten van nationaal belang tot stand wil brengen”, zo laat de bewindsman weten. Kamp stelt vast dat de gewraakte opmerkingen zijn gedaan in een emotioneel gesprek tussen enkele van zijn ambtenaren en vertegenwoordigers van twee actiegroepen. Hij tekent daarbij aan ‘niet gelukkig’ te zijn met de uitspraken van zijn ambtenaar. 

Goed en zorgvuldig

Gespreksonderwerp was het realiseren van Windpark N33 in de gemeenten Veendam, Menterwolde en Oldambt. Het  is bestemd voor het op grote schaal opwekken van windenergie.  Omwille van de gunstige ligging nabij industrie en infrastructuur en de windcondities ter plaatse is het plan hier een windpark van circa 100 tot 120 megawatt te realiseren.  Minister Kamp zegt in zijn brief aan de Tweede Kamer toe de standpunten van de tegenstanders in de besluitvorming mee te nemen. “Omdat dit naar mijn idee de enige manier is om grote energieprojecten in Nederland op een goede en zorgvuldige manier te realiseren.” Voor wat betreft Windpark N33 is aan de provincie Groningen en de betreffende gemeenten gevraagd zich uit te spreken over een voorkeursalternatief.  Komend najaar komt hierover uitsluitsel en aansluitend daarop wordt een ontwerpinpassingsplan opgesteld. Belanghebbenden kunnen hierop hun zienswijzen indienen. 

Reageer op dit artikel