nieuws

Flinke stijging werkvoorraad woningbouwers

bouwbreed

Flinke stijging werkvoorraad woningbouwers

Woningbouwers hebben in juni hun orderportefeuille flink zien stijgen. De gemiddelde werkvoorraad steeg met drie tiende maand naar 8 maanden.

Dat blijkt uit de conjunctuurmeting die het Economisch Instituut voor de Bouw vanmiddag heeft gepubliceerd. In de maanden mei en april stabiliseerde het aantal orders in de woningbouw zich nog.

In de utiliteitsbouw was opnieuw sprake van stabilisatie. De werkvoorraad bleef onveranderd op 7,1 maanden. Als enige branche moest de wegenbouw genoegen nemen met een daling van de orderportefeuille, met twee tiende maand. Wegenbouwers hebben nu voor gemiddeld 5 maanden werk op de plank liggen. In de grond- en waterbouw nam de ordervoorraad met twee tiende maand toe toe 6,4 maanden. In de gehele bouw nam de werkvoorraad in juni met  een tiende maand toe tot 7,1 maanden.

Dat het herstel in de bouwsector zich lijkt door te zetten, blijkt ook uit het aantal hoofdaannemers dat kampt met een gebrek aan orders. Dat aantal ligt nu net boven de 10 procent. Begin dit jaar gaf nog een derde aan onvoldoende opdrachten te hebben. Een jaar geleden was dat zelfs bijna 40 procent. Nog maar 5 procent van de bouwondernemingen verwacht op korte termijn een personeelsreductie. Vorig jaar om deze tijd was dat 20 procent.

Reageer op dit artikel