nieuws

Blootstelling aan kwartsstof daalt in bouwsector snel

bouwbreed Premium

Blootstelling aan kwartsstof daalt in bouwsector snel

Het aantal bouwvakkers dat jaarlijks wordt blootgesteld aan kwartsstof, daalt snel. Volgens de Inspectie SZW bewijst de afname dat de gedragsverandering in de sector “succesvol” is.

Werden in 2013 nog op 57 procent van de gecontroleerde bouwplaatsen overtredingen geconstateerd, vorig jaar lag dat percentage op 36. De Inspectie SZW concludeert daaruit dat “bouwvakkers en werkgevers zich meer bewust zijn geworden van de gevaren van kwartsstof”.

Zij wijt dat onder meer aan de toegenomen controles, maar ook aan de groeiende aandacht voor het levensgevaarlijke stof. Met name Arbouw en TNO hebben de laatste jaren diverse voorlichtingscampagnes gehouden.

Kwartsstof komt vrij bij boren, zagen, schuren in beton en steen, en kan bij inademing onder andere longkanker veroorzaken. Dagelijks hebben duizenden bouwvakkers te maken met het stof.

Ondanks de dalende blootstelling, zullen de controles blijven, waarschuwt de Inspectie SZW. Niet alleen omdat er nog steeds overtredingen worden geconstateerd – onlangs werden bij 447 controles 198 overtredingen geteld – maar ook omdat niet altijd de juiste maatregelen worden getroffen of beschermingsmiddelen soms helemaal achterwege worden gelaten.

“Ook is de genomen maatregel niet altijd effectief. Het aanschaffen van een stofzuiger en daar willekeurig alles op aansluiten wil dus niet zeggen dat de grenswaarden niet worden overschreden. Reden om controles te blijven uitvoeren”, aldus de inspectie.

Reageer op dit artikel