nieuws

‘Grondexploitatie tot tien jaar’

bouwbreed Premium

‘Grondexploitatie tot tien jaar’
Marktpartij mag onwillige grondeigenaar onteigenen

Gemeenten moeten grondexploitatie beperken tot maximaal tien jaar. Wil een gemeente de grond toch langer exploiteren, dan moet de gemeenteraad hiervoor autorisatie verlenen.

Dat staat in het ‘Voornemen tot herziening BBV-verslaggevingsregels rond grondexploitaties’ van de commissie Besluit, begroting en verantwoording (BBV-commissie). In deze commissie zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken, provincies en gemeenten vertegenwoordigd. Door de periode waarin grond door een gemeente kan worden geëxploiteerd te beperken, daalt het aantal onzekerheden en risico’s. Als een gemeente toch langer grond wil exploiteren, moeten er contracten voor een langere periode liggen. Een andere mogelijkheid is dat de gemeente de exploitatiekosten kan dekken uit opbrengsten uit eerdere jaren.

Een reden om een aantal zaken aan te passen is, dat de investeringen in grondexploitaties per gemeente verschillen. Zo besteden sommige gemeenten veel geld aan rioleringen, terwijl andere plaatselijke besturen juist meer investeren in wegen of schoolgebouwen. Met als gevolg dat de doorzichtigheid van de financiële positie van gemeenten en de mogelijkheden om die te vergelijken in het geding zijn. Daarnaast brengt de nieuwe Omgevingswet een aantal noodzakelijke aanpassingen met zich mee.

Verantwoording

Verder wil de BBV-commissie meer eenduidigheid brengen in de wijze waarop gemeenten toekomstige kosten en baten naar het begin van de grondexploitatie terugrekenen. Ook vindt de commissie dat niet in gebruik genomen grond niet langer een aparte categorie mag vormen in het Besluit begroting en verantwoording. Door zo te werken kan het aantal grote afboekingen worden verminderd.

Een andere maatregel van de commissie is de exploitatie niet langer te belasten met rente en andere kosten als grond nog niet in exploitatie is genomen. Hierdoor wordt het moeilijker om kosten te berekenen waarvan niet zeker is dat de bedragen kunnen worden terugverdiend. “Afboekingen zoals deze in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden op de grondexploitaties, zijn dan niet meer aan de orde”, zo staat in een toelichting.

Reageer op dit artikel