nieuws

Bouwers ergeren zich aan 
aanbestedingsprocedures

bouwbreed

Bouwers ergeren zich aan 
aanbestedingsprocedures

Vooral bouwers ergeren zich steeds vaker aan aanbestedingsprocedures. Klachten gaan vooral over het gunnen op kwaliteit, maar ook over vermeende vriendjespolitiek.

Minder administratieve lasten. Meer oog voor kwaliteit en het mkb. De zwaar bevochten Aanbestedingswet die op 1 april 2013 in werking trad, beloofde veel goeds. Dik twee jaar later is er weinig van terecht gekomen: driekwart van de bouwers ervaart dat de papieren rompslomp is toegenomen. De irritaties gaan vooral over de emvi (economisch meest voordelige inschrijving), een aanbestedingsinstrument dat steeds vaker wordt toegepast. Het moet kwalitatief goede bouwplannen belonen, maar dat wordt zelden zo ervaren. “Het maken van een offerte kost veel tijd, terwijl er aan het eind van de rit toch weer op de laagste wordt gegund, omdat andere criteria nauwelijks meewegen of niet onderscheidend zijn”, valt te lezen in het rapport dat door Ecorys en Van Zutphen Economisch advies is uitgevoerd. Uit een onderzoek van minister Kamp blijkt dat de factor prijs in emvi de afgelopen jaren steeds zwaarder ging meetellen. Emvi wekt niet alleen irritatie, het kost het bedrijfsleven ook extra tijd en geld (13 miljoen euro extra).

Een kwart van de ondervraagde bedrijven noemt fouten en onjuistheden als ergernis. Evenals tijd en bijbehorende kosten die aanbestedingsprocedures met zich meebrengen. Vooral onduidelijkheden of te complex beschouwde documenten voeden de ontstemdheid.

5 procent van de bedrijven signaleert dikwijls fouten in bestekken, 4 procent zegt procedures tegen te komen die in strijd zouden zijn met de Aanbestedingswet. Heel af en toe wekken aanbestedende diensten de indruk dat ze frauduleus handelen of vriendjespolitiek bedrijven. Of dat zo is, zochten de onderzoekers niet uit. In 2015 hebben ondernemers zeker niet het gevoel dat Europees meedingen naar opdrachten makkelijker is geworden. Sterker, 62 procent is van mening dat de tijdbesteding voordeelname de laatste vijf jaar is toegenomen.In euro’s uitgedrukt bedroegen de totale lasten van aanbestedingen in 2014 circa 1,5 miljard euro, 2,5 procent van het totale aanbestedingsvolume.

Twee derde daarvan komt voor rekening van het bedrijfsleven. In 2009 bedroeg de lastenpost 1,7 miljard euro. De onderzoekers schrijven die lastenverlichting vooral toe aan het toegenomen aantal meervoudig onderhandse procedures.

Tot meer rechtszaken leidde het toegenomen ‘tenderchagrijn’ niet (131 in 2012 tegen 129 in 2014). Wel wordt meer geprocedeerd tegen gemeenten (van 42 naar 57 procent van totaal). Provincies kregen juist minder vaak te maken met boze bedrijven.

De Proportionaliteitsgids die moet afrekenen met onredelijke eisen van opdrachtgevers lijkt ‘gediscrimineerde’ ondernemers een steuntje in de rug te geven: tussen 2012 en 2014 verdubbelde het aantal procedures over het proportionaliteitsbeginsel. Over grote aantallen gaat dat overigens niet. In 2014 betrof het vijf zaken. Mkb’ers zijn iets succesvoller dan het grootbedrijf.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels