nieuws

‘Overheid moet verantwoordelijk blijven’

bouwbreed

‘Overheid moet verantwoordelijk blijven’

De Woningwet moet zo worden aangepast dat de overheid verantwoordelijk blijft voor extra kosten als gevolg van aardbevingen. Dat vinden twaalf gemeenten in Groningen en de provincie zelf.

In een brief aan minister Kamp van Economische Zaken schrijven de dertien overheden dat als de Nationale Praktijk Richtlijn (NPR) aardbevingsbesteding bouwen opgenomen wordt in het Bouwbesluit, de juridische aansprakelijkheid van de NAM voor de extra kosten van het aanbevingsbestendig (ver)bouwen komt te vervallen. Dat vinden zij onaanvaardbaar. Daarom willen zij dat de Woningwet wordt aangepast. Daarin moet klip-en-klaar komen te staan dat de overheid voor de extra kosten van aardbevingsbestendin bouwen blijft opdraaien.

Uit de stukken die het ministerie heeft vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) tonen de overheden zich ook op andere punten bezorgd over de NPR. Zo bevreemdt het hen dat de NPR als norm 1 op 100.000 hanteert voor het individuele risico dat iemand komt te overlijden als gevolg van het bezwijken van een gebouw. Daarbij wordt opgemerkt dat deze norm gangbaar is voor bestaande gebouwen. De overheden vinden het echter niet duidelijk waarom de NPR uitgaat van een norm voor bouwrisico’s in plaats van de norm voor externe veiligheid. Gaswinning is in hun ogen een vergelijkbare activiteit.

Lastige positie

Verder wijzen zij erop dat gezegd wordt dat de NPR niet verplichtend en niet afdwingbaar is. Dat laatste plaatst eigenaren van woningen en toezichthouders in een onmogelijke of op zijn minst lastige positie. “Immers, wanneer eigenaren de NPR niet toepassen maar er vervolgens wel sprake is van letselschade als gevolg van aardbevingen, dan is voor de eigenaar sprake van aansprakelijkheid en verwijtbaarheid. Het effect zal zijn dat de NPR onverkort toegepast zal moeten worden. Alleen wanneer het Rijk helder is over (geen) aansprakelijkheid van eigenaren op basis van deze norm, zal daadwerkelijk sprake zijn van vrijwilligheid”, schrijven de dertien overheden.

De manier waarop de stuurgroep NPR omgaat met de normen, roept vraagtekens op. De norm is 1 op 100.000, maar de stuurgroep adviseert een tijdelijke minimale versterkingsnorm te hanteren van 1 op 10.000. Dat heeft een aantal voordelen, waarvan de snelheid waarmee in ieder geval een groter deel van de aan te pakken woningen ook daadwerkelijk aangepakt kan worden. Maar het is maatschappelijk niet uit te leggen, waarschuwen de overheden.

Alleen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, valt het de bevolking duidelijk te maken. Zo moet minder gaswinning in de plannen zitten om te laten zien dat de risico’s ook aan de bron worden aangepakt. Ook moet een ruimhartige vergoeding worden gegeven voor alle extra kosten voor de versterking van bestaande en nieuwe gebouwen. De overheden vinden het ook te beperkt dat vrijwel alleen over woningen wordt gesproken. De risico’s van openbare gebouwen en industriële complexen blijft nagenoeg buiten beeld. Daar moet ook snel zekerheid over komen, vinden de overheden. Ook daar liggen immers risico’s.

De omvang van het probleem is daarnaast nog steeds onzeker. Volgens de stuurgroep gaat het om 30.000 tot 90.000 woningen die niet voldoen aan de NPR. Circa de helft daarvan ligt niet ver onder de NPR sterkte-eis.

Ruim 35.000 woningen zijn volgens de stuurgroep zeer zwak en is het risico op slachtoffers groter dan 1 op de 10.000. Die moeten dan ook worden aangepakt, hetgeen naar schatting 6,5 miljard euro gaat kosten, zo’n 200.000 euro per woning. Dat is meer dan de waarde van de woning, dus de vraag is of dat nuttig is.

Voor woningen met een risico groter dan 1 op 1000 zou een acute afkeurnorm moeten komen. Niet bekend is om hoeveel huizen het gaat.

Reageer op dit artikel