nieuws

Noord-Holland blijft tegen windparken bij de kust

bouwbreed

Noord-Holland blijft tegen windparken bij de kust

Bedroefd is Noord-Holland dat het Rijk toch windparken op zee binnen de 12 mijlszone wil toelaten. Dat schrijft het college van Gedeputeerde Staten in een brief aan de ministers Kamp en Schultz.

Al vanaf het moment dat de rijksoverheid suggereerde windparken in zee binnen de 12 mijlszone aan te leggen teneinde kosten te besparen, laat Noord-Holland weten hier mordicus tegen te zijn. Horizonvervuiling en negatieve effecten op het kusttoerisme zijn de belangrijkste redenen. Daarnaast vindt de provincie dat er meer inspraak en invloed moet komen voor de kustgemeenten en de toeristische ondernemers langs de kust. “Het organiseren van een voorlichtingsavond is niet voldoende”, aldus GS in de brief aan het Rijk. Ook moet er meer onderzoek komen naar de landschappelijke en economische effecten van windmolens op zee.

“Wij zien grote kansen voor de offshoresector en windenergie op zee speelt ook een belangrijke rol bij de realisatie van de duurzame energiesector, maar wind op zee moet wel op draagvlak op zee en aan de kust kunnen rekenen”, vindt Ralph de Vries, gedeputeerde Duurzame Energie.

Noord-Holland is op het gebied van windenergie altijd veeleisend geweest. Op land wil het provinciaal bestuur er geen molen meer bij hebben. Als er meer vermogen moet komen, dan moet uit betere windmolens die oudere vervangen. Daarover had de provincie al eens ruzie met de gemeente Amsterdam, die in het Noordzeekanaalgebied kansen voor wind op land zag.

Stroken

Toen het kabinet in 2014 het plan opperde om ook binnen de 12 mijlszone te kijken naar gebieden voor windmolens, liet toenmalig gedeputeerde Jaap Bond direct weten daar niets in te zien. Eind april dit jaar meldde minister Kamp echter toch twee stroken te willen toevoegen aan reeds aangewezen windenergiegebieden. Die liggen op 10 mijl uit de kust, dus binnen de grens die het provinciebestuur acceptabel vindt.

Reden voor de aanwijzing van die gebieden is de afspraak om de prijs van windenergie op zee drastisch te laten dalen. Dat is mede mogelijk door de molens dichter onder de kust te plaatsen. Het scheelt in diepte en in de lengte van de benodigde kabels.

In het Energieakkoord is een forse kostenverlaging zelfs als voorwaarde gesteld voor uitbreiding van de windparken op zee. Ook de subsidieregeling SDE+ is gericht op de het hoogste rendement voor de subsidie-euro.

Reageer op dit artikel