nieuws

Minister Blok: Miljoen woningen is te overzien

bouwbreed

Minister Blok maakt zich geen zorgen over de woningbouwproductie. “Een miljoen woningen tot 2040 is toch niet extreem? Ook niet als je het in historisch perspectief plaatst”, zegt hij in een interview met Cobouw.

Het EIB becijferde vorige week dat er tot 2040 behoefte is aan een miljoen nieuwbouwwoningen. PvdA’er Jacques Monasch riep minister Blok op om snel om de tafel te gaan met gemeenten, provincies en corporaties om de woningbouwproductie aan te jagen.

Minister Stef Blok voelt daar weinig voor. “Met de nieuwe Woningwet die op 1 juli in gaat, hebben we net afgesproken dat de regie bij gemeenten ligt, dan is het toch raar als je twee weken voor die van kracht gaat zegt: komt u maar hier ik ga het voor u doen. Ik blijf er verder bij dat je alleen op lokaal niveau kunt bepalen of er een grote uitbreidingsvraag is of niet. Die zijn er op veel plaatsen, maar het verschilt per gebied. In Neede zijn vrijwel geen woningen nodig. In Nieuwegein en Amsterdam is dat heel anders. Je moet dat dus niet landelijk plannen.”

Kans

Het EIB gaat ervan uit dat er tot 2040 ongeveer 1 miljoen nieuwbouwwoningen nodig zijn. Met de vervangingsopgave van jaarlijks 20.000 woningen komt dat neer op een productie van 60.000 per jaar. Blok ligt daar niet wakker van. “Als ik bouwer was, zou ik het als kans zien, maar het zijn geen extre me aantallen. Historisch gezien ook niet.”

Zorgen maken over toekomstige schaarste, is volgens de minister zeer voorbarig: “Nu het net iets beter gaat, moeten we elkaar niet gelijk toeroepen dat er schaarste aan komt. Nogmaals: 1 miljoen tot 2040 is nog wel te overzien hoor. Bovendien zijn gemeenten zoals Lansingerland dolblij als er weer gebouwd wordt. Er is een tijd geweest dat het aantal woningbouwlocaties heel schaars was, maar dat valt nu mee, met uitzondering van een paar gewilde plaatsen in de Randstad.”

Blok sluit niet uit dat er nog steeds gemeenten zijn die hun grond als het ware monopoliseren. Hij roept gemeenteraden op daartegen in te gaan: “Daar waar dat gebeurt moet de gemeenteraad ingrijpen. Die moet zeggen dat het onacceptabel is dat gemeenten de toevoer van bouwgrond afknijpen.”

Blok juicht het anderzijds nog steeds niet toe dat gemeenten zoals Assen zelf sociale huurwoningen bouwen. “We hebben in Nederland niet voor niets de gemeentelijke woningbedrijven afgeschaft. Bouwen is toch een vak apart. Bovendien is het risicovol.”

Taco van Hoek, directeur van het EIB, zei vorige week ook dat er meer in het groen gebouwd moet worden. Minister Blok vindt ook dat een regionale discussie. “Daar gaan de provincies over. Nogmaals. Ik ga toch niet vanuit Den Haag bepalen waar in de Achterhoek wel gebouwd wordt en waar niet.”

Over het feit dat de btw voor verbouw vanaf 1 juli weer naar 21 procent gaat, is hij kort en zakelijk. “Dat heb je met tijdelijke regelingen. Het lot daarvan is dat ze aflopen. Ja, ik vind het ook een goede timing. De woningmarkt is stevig hersteld en ook veel sneller dan ik aan het begin van mijn ambtstermijn had verwacht. Natuurlijk is het ook een geldkwestie.”

Btw

Bouwers en brancheorganisaties vrezen dat het aflopen van het btw-tarief van 6 procent een nieuwe klap zal zijn voor de sector. Blok erkent dat de bouw “nog altijd geen vet op de botten heeft”, maar wijst erop dat het verdere herstel vooral van de markt zelf moet komen. De minister benadrukt dat de hervormingen niet onderschat kunnen worden: “Zeker als je kijkt naar de geschiedenis van dit onderwerp. Na de Tweede Wereldoorlog is er altijd een minister van Volkshuisvesting geweest, onder Rutte I even niet…, maar hoe vaak zijn er zulke grote veranderingen geweest? Dit is enorm.”

Reageer op dit artikel