nieuws

Meer geld voor kleintjes

bouwbreed

Meer geld voor kleintjes

Kleine gemeenten krijgen meer geld uit het Gemeentefonds. De reden is dat zij relatief hogere uitgaven voor Volkshuisvesting hebben dan grotere gemeenten.

Het ‘groot onderhoud’ aan het Gemeentefonds heeft op hoofdlijnen als uitkomst dat een herverdeling van zo’n 40 miljoen euro plaatsvindt van grotere gemeenten naar kleinere. Vooral gemeenten met minder dan 30.000 inwoners gaan er behoorlijk op vooruit, soms met meer dan 3 procent.

De reden voor deze herverdeling is dat uit onderzoek is gebleken dat in het cluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing kleinere gemeenten meer uitgeven dan waarmee rekening is gehouden bij een vorige verdeling van het Gemeentefonds. Ook in een vorig onderzoek op basis van de begrotingen van 2010 kwam al naar voren dat kleinere gemeenten meer geld kwijt zijn.

Voor grotere gemeenten blijkt dat nog niet. Uit het laatste onderzoek komt juist naar voren dat ze minder uitgeven, uit het onderzoek daarvoor dat de uitgaven hoger zijn. Volgens minister Blok komt dit doordat de cluster waarin onder meer gebiedsontwikkeling is ondergebracht, conjuncturele schommelingen kent. Daarnaast is niet duidelijk welke gevolgen de afschaffing van het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing per 1 januari 2015 heeft voor de kosten van vooral grotere gemeenten.

Compenseren

Voor Blok is dat reden om de herverdeling ten gunste van de kleinere gemeenten slechts voor een derde deel door te voeren in dit cluster. Daarmee is het volgens hem niet nodig de grotere gemeenten te compenseren door middel van een zogenoemde decentralisatie-uitkering.

Daar hadden de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om gevraagd. Die vonden dat een 100 procent herverdeling te grote negatieve gevolgen zou hebben voor grotere gemeenten. De gedeeltelijke invoering van de herverdeling zorgt er wel voor dat er 34 miljoen euro meer beschikbaar is in het bouwcluster.

Uit onderzoek is verder gebleken dat gemeenten die kampen met een krimp van meer dan 3 procent in de periode 2006-2014 meer uitgaven aan volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing dan andere gemeenten. Bovendien hebben ze hogere lokale lasten.

Reageer op dit artikel