nieuws

Groot-Amsterdam aan warmtenet

bouwbreed Premium

Groot-Amsterdam aan warmtenet

Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de Metropoolregio Amsterdam gaan zich gezamenlijk inzetten om een regionaal warmtenet te realiseren.

Hierover tekenden 25 partijen een samenwerkingsovereenkomst. In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een overschot aan (industriële) warmte, die nu onbenut in de lucht of het oppervlaktewater verdwijnt. De MRA is met zijn dichte bevolkingsgraad en bedrijvigheid ideaal om slimme warmtenetten aan te leggen.

De 25 partijen gaan zich samen inzetten om deze restwarmte te gebruiken voor de centrale verwarming en warm tapwater van woningen en bedrijven. Het plan past in de plannen van minister Kamp van Economische Zaken die hierin mogelijkheden voor energietransitie ziet.

Gedeputeerde Ralph de Vries denkt dat iedereen hiervan kan profiteren. Het is volgens hem een goede betaalbare energievoorziening voor bedrijven en huishoudens.

Reageer op dit artikel