nieuws

Goede gezondheid vergroot kans op behoud van werk

bouwbreed Premium

Hebben ongezonde werknemers een grotere kans om er bij een reorganisatie uit te vliegen? Het zou zomaar kunnen, blijkt uit het bedrijfstakverslag van Arbouw. “Een goed werkvermogen is blijkbaar nodig voor behoud van werk”, concludeert Arbouw-directeur Jan Warning.

Het arbo-instituut vergeleek gegevens over werknemers uit 2010 en 2014 met elkaar. “Mensen die hun baan verloren, hadden een lager werkvermogen en voelden zich minder gewaardeerd in hun werk”, zegt Warning. “Ook waren ze vaker ontevreden, voelden zich minder gezond en waren minder positief over de toekomst.”

Sinds het begin van de crisis verloren 70.000 werknemers in de bouw en aanverwante sectoren hun baan. Op basis van de cijfers is volgens Warning niet te zeggen of bij reorganisaties bewust wordt geselecteerd op gezondheid of werkvermogen. “Ik kan mij voorstellen dat daar wel naar wordt gekeken. Wat we wel met zekerheid kunnen zeggen, is dat het gezonde deel van de werknemers in de sector is achtergebleven. Kennelijk werkt het toch zo dat mensen met een goed werkvermogen behouden blijven.”

Is dat een slechte zaak? “Als je het heel egoïstisch bekijkt niet. De sector wordt er beter van. Je kunt je natuurlijk wel afvragen of het sociaal is.” Uit het bedrijfstakverslag blijkt dat 14 procent van de bouwplaatsmedewerkers zich geregeld in een onveilige situatie bevond. Bijna één op de twintig bouwvakkers verzuimde als gevolg van een ongeval op de bouwplaats, iets meer dan een jaar eerder. “In vergelijking met het verleden doen we het goed, maar de laatste jaren verbetert het verzuim niet.”

Als het gaat om de gezondheid van de werknemers is het bewegingsapparaat het grootste punt van zorg. “Vier op de tien bouwplaatsmedewerkers hebben één of meer aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen: het aantal bouwplaatsmedewerkers dat last heeft van pijn in de rug is in zeven jaar tijd met een zesde afgenomen.

Klein versus groot

In kleine bedrijven zijn werknemers vaker van mening dat er onvoldoende technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen, blijkt uit het bedrijfstakverslag van Arbouw. Ook antwoordt men vaker dat de veiligheid niet in orde is. Werknemers van grote bouwers komen weer vaker in onveilige situaties terecht, mogelijk doordat zij bezig zijn met grotere bouwprojecten met een hoger veiligheidsrisico. Het verzuimpercentage is in kleine ondernemingen meer dan drie keer zo hoog als in bedrijven met meer dan honderd werknemers. Er is geen verschil in het aantal ongevallen tussen grote en kleine ondernemingen.

Lees verder: interview met Jan Warning

Reageer op dit artikel