nieuws

Certificeerder maakt werk van isolatie

bouwbreed

Certificeerder maakt werk van isolatie

Insula Certificatie ziet toe op de certificatie van materialen voor de na-isolatie en van de manier waarop die worden verwerkt. Anders dan de bestaande instanties die daarop toezien stelt het nieuwe bureau uit Dordrecht het eindproduct centraal, zegt directeur André Stam.

De wereld van het certificeren is ambtelijk geworden, constateert Stam. “Dat is sinds de fusie van een aantal instellingen alleen maar toegenomen.” De instellingen verschuilen zich volgens hem achter regeltjes en daardoor raakt het eindproduct van een na-geïsoleerde constructie uit het zicht. Ook al omdat de grote bureaus een veelheid aan producten en processen certificeren. Dat is mede de reden dat Insula zich uitsluitend bezighoudt met na-isolatie. “Producenten van isolatiematerialen, bedrijven die ze verwerken en vooral de klant, die uiteindelijk betaalt voor een goed eindproduct, moeten merken dat certificatie praktisch kan en ook een meerwaarde biedt.”

Stam trok enkele mensen uit het certificatievak aan en begon met hen Insula als voorbeeld van hoe de certificatie van alles wat met na-isolatie samenhangt kan verbeteren. Het Dordtse bureau zegt inmiddels vier beoordelingsrichtlijnen (BRL) over na-isolatie te hebben uitgebracht en drie andere over dat onderwerp af te ronden. De gebruiksklare BRL’en gaan over de thermische na-isolatie van spouwmuren met minerale wolvlokken, EPS/EPLA-schuimparels, PUR-gietschuim en PUR- sprayschuim. Deze materialen worden in-situ gebonden. De BRL’en in voorbereiding gaan over bodemisolatie van de kruipruimte om te voorkomen dat vocht naar boven trekt.

In al deze toepassingen bepaalt de verwerking het resultaat, zegt Stam; de reden dat Insula met steekproeven op elke 1000 tot 1500 vierkante meter isolatie controleert of de bedrijven de voorgeschreven werkwijze volgen en het voorspelde resultaat bereiken. Rapportage leert het bedrijf of ergens iets schort en verbetering vergt. Stam zegt met nadruk toe te zien op de gezondheidsaspecten van de materialen en hun verwerking en op de veiligheid.

Met een aantal marktpartijen zet Insula een waarborgfonds op voor de na-isolatie. Opdrachtgevers kunnen daar aanspraak op maken wanneer zich na de oplevering toch mankementen voordoen aan het materiaal of de verwerking ervan of wanneer de isoleerder vanwege een faillissement geen fouten meer kan herstellen.

Insula Certificatie ontving voor de inspanningen een lidmaatschap zonder stemrecht van branchevereniging Venin. Stam zegt op advies van de Venin voorlopig af te zien van accreditatie. Het bureau certificeerde tot nog toe de bedrijven Regio Isolatie, Hallen en Stallen en SHW Isolatie.

Reageer op dit artikel