nieuws

‘Brievenbusfirma richt je op om fraude te plegen’

bouwbreed

‘Brievenbusfirma richt je op om fraude te plegen’

Wat heeft uitbuiting van buitenlandse werknemers te maken met brievenbusfirma’s? Alles, weet het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC). De Europese bouwwerknemersorganisatie EFBH is dan ook een campagne begonnen tegen het fenomeen. Op veel punten weet zij zich daarbij gesteund door de Europese federatie van bouwondernemers FIEC.

Europarlementariër Romana Tomc drukte het dinsdag aan het Brusselse ontbijt het meest plastisch uit: “De meeste brievenbusfirma’s worden opgezet met als doel fraude te plegen.” Zij is dus mordicus tegen het fenomeen, net als haar collega Agnes Jongerius. “Ze zijn een verstoring van de interne Europese markt en helpen de economie niet. Ze zorgen voor oneerlijke concurrentie tussen bedrijven, tussen werknemers en tussen landen.”

De praktijk, voor zover het gaat om brievenbusfirma’s die buitenlandse werknemers elders detacheren, is maar al te vaak dat zij een brievenbus openen in een land met de slechtste en dus goedkoopste sociale voorzieningen, de laagste belastingen en een arbeidsinspectie die die naam niet waardig is. En zelfs dan laten ze die firma nog snel failliet gaan als belasting en premies betaald moeten worden.

Dweilen

Het Europees Parlement, en uiteraard ook Commissie en Raad, moeten hard aan de slag op wetgevingsgebied. Maar af en toe lijkt het dweilen met de kraan open. Terwijl aan de ene kant sociale regels worden voorbereid, ziet aan de andere kant de SUP-richtlijn het licht. Deze richtlijn wil het oprichten van een bedrijf voor het mkb in alle lidstaten gemakkelijker maken. Dat kan met die richtlijn via een online registratie binnen drie dagen en met een startkapitaal van 1 euro. Intrekking van die richtlijn prijkt dan ook op het lijstje van zaken die moeten worden gedaan om brievenbusfirma’s uit te bannen. Daarvoor lijkt behoorlijk wat politieke steun te zijn. Daarnaast moet de dienstenrichtlijn worden aangepast, net als de detacheringsrichtlijn. Beide worden misbruikt door brievenbusfirma’s, weten sociale partners en de aanwezige leden van het Europees Parlement. Dit staat weer op de agenda van minister Lodewijk Asscher in de eerste helft van 2016, als Nederland het voorzitterschap van de Europese Unie bekleedt.

Eén van de moeilijkste punten is wel de grensoverschrijdende informatievoorziening over bedrijven. “We leven in de 21ste eeuw. Hoe is het dan mogelijk dat die informatieuitwisseling zo slecht is”, vraagt Domenico Campogrande van de FIEC zich af.

Jean Pierre Faure van de EESC, de belangrijkste adviseur van de EU over economische en sociale vraagstukken, weet het antwoord. “Je ziet in alle lidstaten dat de arbeidsinspecties worden ingekrompen. Niet voor niets is ooit het idee geopperd van een Sociale Europol om de handhaving op dit punt breed aan te pakken. In Frankrijk komt het voor dat Franse bouwvakkers gedetacheerd worden in Frankrijk.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels