nieuws

Thermische activering vanuit de spouw

bouwbreed

Thermische activering vanuit de spouw

Een wandverwarmingssysteem op lage temperaturen zit gewoonlijk aan de woonzijde van een muur, meestal op een laag isolatiemateriaal. Als het systeem aan de andere kant van de muur zit, zijn de stenen te benutten voor warmteopslag.

Een bestaand pand kan op mee rdere manieren energiezuiniger worden gemaakt. Bij een traditionele woning die is uitgerust met een luchtspouw kun je deze ruimte vullen met isolatiemateriaal. Dat levert gewoonlijk een isolatielaag op van 6 a 10 centimeter. Voor meer isolatie kun je een isolerende wand plaatsen tegen de spouwmuur. Dit als alternatief voor het vullen van een spouw, of als aanvulling daarop. Uiteraard met als nadeel dat het pand tijdelijk niet bewoonbaar is en dat de binnenruimte kleiner wordt.

Een heel andere aanpak is het verwijderen van het buitenblad, om dit samen met de luchtspouw te vervangen door een dik pak isolatiemateriaal voorzien van een nieuwe afwerklaag. In octrooi NL2012835 beschrijven Patrick Leppers en Guy Hendriks een dergelijke aanpak. “Vaak hebben mensen eerst hun keuken, daarna hun badkamer en soms ook al hun woonkamer gerenoveerd, voor ze aan het duurzaamheidsvraagstuk toekomen. Als je dan vanuit de binnenkant van een woning gaat werken, komt dat neer op kapitaalvernietiging. Dus moet je vanaf de buitenkant gaan werken”, aldus Leppers. De klant kan daarbij kiezen voor een afwerking die visueel lijkt op de oorspronkelijke gevel of er juist sterk van afwijkt. Het nieuwe pakket blijft in principe binnen de bestaande rooilijn, zodat een woning niet opeens naar voren uitstulpt.

Een opvallend onderdeel van hun concept is het gebruik van het binnenblad van de spouwmuur als ‘thermische batterij’ voor de opslag van warmte of koude. De opbouw van hun Revawall is als volgt. Na het verwijderen van het buitenblad komen tegen het blootliggende binnenblad de buizen van een verwarmingssysteem dat werkt met lage temperaturen (ltv). Voor een optimale warmteoverdracht naar de muur worden deze buizen met specie vlak afgewerkt. Hiertegen komt een staalframe met de benodigde kozijnen, dat verder wordt afgedekt met plaatmateriaal en volgespoten met isolatiemateriaal. Deze 10 centimeter dikke isolatielaag wordt aangevuld met een minimaal 8 centimeter dik buitengevelisolatiesysteem voorzien van een dunne afwerklaag naar keuze. Het geheel rust op de nog aanwezige fundering van het verdwenen, zwaardere buitenblad. De Revawall is onderdeel van RevaplanZero, een uitgebreider concept voor het renoveren van een oudere woning naar een energieneutrale ‘nul-op-de-meterwoning’ (www.revaplanzero.nl), waarin ook een ‘energiedak’ is opgenomen met een daar op aangesloten warmtepomp.

Leppers: “Zoals het er nu naar uitziet kan zo’n gerenoveerde woning dagenlang op temperatuur blijven. In de meeste gevallen kan de warmte direct van zonnecollectoren de woning in, maar zonodig kan een warmtepomp de temperatuur eerst wat opvoeren. We kunnen in de massa binnen de isolerende schil zoveel warmte stoppen, dat de warmtepomp niet ‘s nachts hoeft te draaien maar kan wachten op goedkope elektrische energie, bijvoorbeeld afkomstig van zonnepanelen.” Zowel de gevelopbouw als het energiedak zijn doorgerekend en los van elkaar getest, maar nog niet in combinatie. “We zijn nu de eerste prototypes in het klein aan het bouwen en met corporaties in overleg over een proefproject. Nog voor het eind van het jaar hopen we de eerste woning aan te kunnen pakken.”

Octrooinummer: NL2012835

Houder: Revaplan, Beesel

Uitvinders: P. Leppers & G. Hendriks

Reageer op dit artikel