nieuws

Huursombenadering voor elke corporatie verschillend

bouwbreed

Huursombenadering voor elke corporatie verschillend

Het blijft nog even spannend wat minister Blok gaat doen met de huursombenadering. Nu kan het nog alle kanten uit, maar één ding is zeker: de investeringsruimte van corporaties blijft onder druk staan.

Bij een huursombenadering krijgen corporaties een huurstijgingsplafond opgelegd waarbinnen ze mogen variëren met de huurverhoging. Hierdoor is het mogelijk een relatief goedkope huurwoning een hogere huurverhoging te geven dan een woning die nu al een goede prijs heeft. Hierdoor ontstaat een logisch verband tussen prijs en kwaliteit van de woning.

Platform31 heeft gekeken naar verschillende varianten die mogelijk zijn. Zo kan prijs/kwaliteit de hoofdrol spelen, maar ook is het mogelijk dat huishoudensinkomens meetellen. Eén conclusie kan in ieder geval getrokken worden: het werkt voor elke corporatie anders uit, afhankelijk van de vraag of het woningbezit al dan niet dicht tegen de maximale huur aanzit en afhankelijk van de inkomenspositie van hun huurders. Wel neemt bij alle corporaties de huurruimte geleidelijk af omdat meer woningen tegen de maximale huur aan komen.

Belangstelling

In een briefje aan de Tweede Kamer laat Blok weten met belangstelling kennis genomen te hebben van de bevindingen van Platform31. Binnenkort komt hij met voorstellen over de huursombenadering, waarbij hij de resultaten van het Platform31-onderzoek meeneemt.

In de uitwerking van zijn voorstellen zal Blok nog de nodige problemen tegenkomen. Zo zullen afspraken gemaakt moeten worden over invloed van wijzigingen in de woningvoorraad door nieuwbouw, aankoop, verkoop en renovatie van woningen. Platform31 waarschuwt onder meer voor het fenomeen dat huurprijsstijgingen die worden doorberekend na het uitvoeren van renovatie niet ten koste mogen gaan van de huursom.

“Dit zou een rem op renovatie betekenen met alle nadelige gevolgen van dien zoals het niet behalen van de afspraken in het Energieakkoord”, waarschuwen de onderzoekers.

Reageer op dit artikel