nieuws

Flora- en faunawet risico voor bouw

bouwbreed

Niet alleen nieuwbouw, ook renovatie en grootonderhoud hebben te maken met de Flora- en faunawet. Houd daar minimaal een jaar voor aanvang van de werkzaamheden rekening mee, waarschuwt dakbedrijf Weijerseikhout.

Nog steeds blijken opdrachtgevers in de bouw niet goed op de hoogte te zijn van de wetgeving of het belang ervan te onderschatten. Pas op, vindt directeur Lars Weijers, de zoon van de vorig jaar afgetreden voorzitter van Het Hellend Dak, Jan Weijers.

“Als dakspecialist merken wij dat opdrachtgevers moeite hebben met de integratie van deze wetgeving. Dat is te voorkomen door vroegtijdig de uitvoerende partij te betrekken bij renovatie- en grootonderhoudprojecten. In ons bedrijf geven wij dan advies over de wet in samenwerking met ecologische adviesbureaus. Hiermee behoed je de opdrachtgever voor vertraging in de uitvoering”, aldus Weijers.

De wet, die in 2002 van kracht is geworden, is bedoeld om in het wild levende planten- en diersoorten te beschermen tegen onder meer bouwactiviteiten, waaronder renovatie en onderhoud. De activiteiten die een soort bedreigen, zijn in principe alleen mogelijk als er een gedegen mitigatie- of compensatieplan ligt. Dat kan inhouden dat de effecten van bouwactiviteiten voldoende beperkt worden.

In laatste instantie kan een ontheffingsaanvraag nodig zijn. De totale doorlooptijd van het hele proces is maximaal anderhalf jaar.

Reageer op dit artikel