nieuws

‘Heroverweeg megalomane projecten’

bouwbreed Premium

‘Heroverweeg megalomane projecten’

Minister Schultz doet er goed aan nog eens te kijken naar projecten boven de half miljard euro. Dat zegt Joep Rats, directeur Economische Zaken van Bouwend Nederland. “Het gaat te veel om de prijs en de risico’s.”

Zeker negen ‘500 miljoen euro plus projecten’ staan de komende jaren op stapel. Rats acht het verstandig dat Rijkswaterstaat daar nog eens goed naar kijkt. Met Rijkswaterstaat voert hij daar ook gesprekken over. “Groot moet niet een doel op zich zijn. We moeten de risico’s beter kunnen beheersen. Met kleinere projecten zal dat eenvoudiger gaan.”

Helemaal geen projecten meer boven de half miljard euro aanbesteden, gaat Bouwend Nederland te ver. “Maar opknippen moet wel een optie zijn. Het probleem van hele grote projecten is dat de focus automatisch is gericht op de prijs en de risico’s. Daar moeten we vanaf. Het moet gaan over de vraag: hoe kunnen we projecten innovatief wegzetten? Hoe krijgen we topprojecten van internationale allure? Dat zou de agenda van de toekomst moeten zijn.”

Het innovatieve vermogen van een aannemer wordt ontwikkeld als zijn creativiteit wordt aangesproken. “Innovatie is geen doel op zich, maar Rijkswaterstaat moet innovatie wel mogelijk maken. Hij werkt al langer aan een nieuwe marktvisie. Daarin passen onze aanbevelingen prima. Ook de Bouwcampus speelt een belangrijke rol in dit verhaal.”

Hoogleraren en advocaten waarschuwen al langer dat de risico’s rondom infrastructurele projecten niet langer behapbaar zijn. Sommigen menen zelfs dat het Rijk marktpartijen bewust uit elkaar speelt. Rats van Bouwend Nederland kijkt er genuanceerder tegen aan. “In het verleden zijn behoorlijk grote opdrachten weggezet. Als er een probleem is, is dat gelijk groot van aard. Ook de financieringsarrangementen kwamen in de afgelopen vijf jaar in een ander daglicht te staan. Kortom, de wereld is veranderd. Dat betekent dat je op een andere manier met Rijkswaterstaat het gesprek moet voeren. Dat gebeurt dus ook.”

De oplossing voor prijsduiken en nauwelijks te beheersen risico’s ligt niet voor het oprapen, beseft Rats. “Maar dat er een nieuwe balans moet komen ,is een gegeven.”

Niet alleen minister Schultz moet in actie komen. Ook de sector heeft een verantwoordelijkheid, ziet Rats. “We kunnen niet zeggen: stop met duikgedrag. Duidelijk is wel dat bouwbedrijven leergeld betalen. Iedereen die gedoken heeft ervaart daar nu de gevolgen van. Nu moeten we er voor zorgen dat dat leergeld snel wordt uitbetaald.” Risico’s waarvan vooraf geen betrouwbare inschatting kan worden gemaakt qua kans en omvang, moeten goed besproken worden. Rijkswaterstaat moet ze niet over de schutting gooien en de bouwbedrijven moeten ze niet op hoop van zegen accepteren. Wij hebben er vertrouwen in dat Rijkswaterstaat en de bouwbedrijven over die risico’s het gesprek constructief aangaan. “Maar er zal altijd iets zijn om over te praten. Daarom zijn er ook contracten.”

Projecten

Groter dan 500 miljoen euro

•Zuidasdok

•Zuidelijke ringweg Groningen

•Blankenburgverbinding

•Afsluitdijk

•A13/A16

•Verlengde A15

•Ring Utrecht

•A9 Amstelveen

•A27 Houten – Hooipolder

Reageer op dit artikel