nieuws

Herbestemming kerken moet meer aandacht krijgen

bouwbreed

De mogelijkheden om kerkgebouwen een andere functie te geven, worden te weinig in kaart gebracht. Dat blijkt uit het rapport ‘Kijk op kerken. Een onderzoek naar kerkenvisies’ van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed

Zowel de kwantiteit als de kwaliteit van deze inventarisaties, zogeheten kerkenvisies, laten te wensen over, zo blijkt uit het onderzoek. Een kerkenvisie is een onderzoek naar de toekomstmogelijkheden voor religieus erfgoed in een stad of regio. De visies die tot nu toe zijn gepubliceerd, hebben weinig overeenkomsten. Volgens het onderzoek is het kerkenbestand zo divers dat het maken van één type kerkenvisie onmogelijk is. Daar staat tegenover dat er op een aantal punten wel eenduidigheid is te creëren. Hierdoor wordt voorkomen dat de samenstellers van kerkenvisies telkens opnieuw het wiel uitvinden.

In het onderzoek wordt vastgesteld dat de technische staat en het onderhoud van het kerkgebouw meestal een ondergeschikte rol spelen in de kerkenvisies die tot op heden zijn gemaakt. Daar staat tegenover dat wel wordt gekeken naar onder meer cultuurhistorische en economische waarden. In het onderzoek staat dat onderzoek naar onder meer de financiële haalbaarheid van herbestemming meer mogelijkheden biedt. Verder wordt er in het onderzoek voor gepleit om de kerkenvisie niet te beperken tot kerkgebouwen, omdat kloosters met dezelfde leegstandsproblematiek te maken hebben. Daarnaast zou in de visies ook aandacht moeten worden besteed aan de interieurs van de gebouwen.

Bij het samenstellen van kerkenvisies is een rol weggelegd voor burgerlijke gemeenten, zo staat in het onderzoek. Veelal laten deze het afweten zodat de visies worden gemaakt door provincies, kerkgenootschappen en erfgoedstichtingen. Gemeenten moeten hun rol in deze meer oppakken, aldus het onderzoek. “Zo zou de burgerlijke gemeente een actief leegstandsbeleid moeten voeren waarbij bijvoorbeeld openbare functies zoals scholen, zorgpraktijken en dorpshuizen worden gehuisvest in centraal gelegen leegstaande kerkgebouwen.” Vanwege de bijzondere waarden van kerkgebouwen moet voor zulke mogelijkheden meer aandacht komen.

Reageer op dit artikel