nieuws

Voor werk A2 geldt bouw-cao

bouwbreed Premium

Voor werk A2 geldt bouw-cao

Uitzender Rimec moet de buitenlandse werknemers die aan de A2-tunnel Maastricht werken, betalen volgens de bouw-cao. Dat heeft de kortgedingkantonrechter in Utrecht bepaald.

De stelling van Rimec dat zij niet aan de Nederlandse bouw-cao hoeft te voldoen omdat ze met de werknemers arbeidsovereenkomsten had gesloten naar Portugees recht, heeft kantonrechter Zuurmond volledig afgeschoten. Volgens internationale verdragen moeten buitenlandse werknemers worden beschermd tegen dit soort constructies. Daarom is daarin bepaald dat het werklandbeginsel telt, dus de bouw-cao.

Vanaf de datum van het vonnis, 18 maart, moet Rimec de buitenlandse werknemers volgens de cao betalen en de overige bepalingen uit de collectieve arbeidsovereenkomst volgen. Dit betekent onder meer dat de werkgever niet langer verblijfskosten op het loon mag inhouden, maar huisvesting ter beschikking moet stellen. Rimec hield tot 1000 euro per werknemer in op het loon voor reis- en verblijfskosten.

De rechter bepaalde ook dat FNV Bouw geen rectificatie op haar website hoeft te plaatsen voor de uitspraak dat Rimec zich schuldig maakt aan uitbuiting en mensenhandel.

Naleving

Naast toepassing van de bouw-cao beveelt de rechter Rimec mee te werken aan het onderzoek naar naleving van de bouw-cao van Technisch Bureau Bouwnijverheid (TBB). Daartoe moet Rimec TBB de totale loonadministratie, inclusief de arbeidsovereenkomsten van de buitenlandse werknemers die werken aan de A2-tunnel, overhandigen vanaf 1 januari 2012.

Met deze in de ogen van FNV Bouw baanbrekende uitspraak gaat de strijd tegen uitbuiting van buitenlandse werknemers en ontduiking van de bouw-cao een nieuwe fase in. Voor reguliere bedrijven betekent dit dat zij niet langer worden beconcurreerd door uitzendbureaus en detacheerders die goedkope arbeidskrachten dumpen.

De strijd tegen deze praktijken wordt niet alleen in Nederland gevoerd. In Frankrijk zijn bouwer Bouygues en Rimec-moeder Atlanco veroordeeld voor illegale tewerkstelling van werknemers uit Polen en Roemenië. De rechter daar spreekt van een “met opzet georganiseerd ingewikkeld systeem van sociale fraude”.

Lees ook: Commentaar: Uitbuiting 

Reageer op dit artikel