nieuws

Toename van vrouwen in de bouwsector stagneert

bouwbreed

Toename van vrouwen in de bouwsector stagneert

De emancipatie in de bouwsector zet niet door. Het aandeel vrouwen in de sector is in vier jaar tijd niet gegroeid. Dat blijkt uit een inventarisatie door Cobouw van cijfers van onder andere het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), het Sociaal Cultureel Planbureau (CPB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ongeveer 8 procent van alle werknemers in de bouw is vrouw. Het aandeel vrouwen onder leidinggevenden ligt op 5 procent.

Sinds de eeuwwisseling is de instroom van vrouwen in de bouw flink verbeterd. In 2003 lag het aandeel vrouwen nog 2 procentpunt lager dan nu. De afgelopen jaren is deze groei echter gestopt. Sinds 2009 is het aandeel vrouwen niet meer toegenomen.

Zondag is het Internationale Vrouwendag. Het thema: economische zelfstandigheid en gelijkheid. Op basis van cijfers van CBS en CPB is dat voor de bouw in elk geval geen overbodig streven. De vrouwen die wel in de bouw actief zijn, verdienen namelijk gemiddeld 19 procent minder dan mannen. Gecorrigeerd voor leeftijd en beroepsniveau is het verschil zelfs nog groter: 21 procent. Bij bijna alle sectoren in Nederland ligt het gecorrigeerde verschil een stuk lager. Een deel van de inkomensdiscriminatie komt volgens de onderzoekers door verschil in onderhandelingsstijlen als het gaat om salarishoogte. Mannen zouden beter onderhandelen en vragen vaker om opslag.

Uit een inventarisatie van de vijfhonderd grootste bedrijven van Nederland blijkt dat 6 procent van de zetels in de raden van bestuur van bouw- en installatiebedrijven wordt bezet aan vrouwen. Bij de raden van commissarissen is dat percentage 21 procent. De sector zit daarmee nog lang niet op het Nederlandse streefcijfer van 30 procent vrouwelijke bestuurders. Zal het aantal vrouwen in de bouw de komende jaren toenemen? Volgens de Emancipatiemonitor van CBS en CPB ziet dat er niet naar uit. Al zijn er wat hoopgevende signalen. Zo groeide het aantal vrouwelijke studenten in bètarichtingen in het hbo van 14 naar 20 procent. Op de universiteit blijft het aandeel steken op 26 procent.

Eerder een Hans dan een vrouw

In de Verenigde Staten zijn minder grote bedrijven die geleid worden door een vrouw dan door een man die John heet. Dat blijkt uit onderzoek van Justin Wolfers, professor economie aan de universiteit van Michigan. Hij keek naar de leiding van bedrijven in de S&P 1500.In de Nederlandse bouwsector is dat niet anders. Geen van de bedrijven in de Cobouw50 heeft een vrouw als hoogste baas. In de laatste editie, die eind vorig jaar verscheen, staan wel drie Hansen (Janssen de Jong, Ten Brinke Groep en Vorm Holding) en twee Peters (Boskalis en Heembouw). Ook heb je Kees (Mourik) en Cees (Van Wijnen).

Lees verder: Slechte score in emancipatie

Reageer op dit artikel