nieuws

Strijd om vakopleidingen wat bonden betreft niet beslecht

bouwbreed

Afspraken over de arbeidsvoorwaarden voor leerlingen horen in de bouw-cao. In uitzonderlijke gevallen zijn onderdelen, in elk geval theoretisch, eerder te regelen. Maar de bonden zien daar weinig in.

Samen met Mieke van Veldhuizen van FNV Bouw vertegenwoordigt Lokhorst de bonden in de cao-besprekingen. De suggestie van de vakgroep opleidingsbedrijven van Bouwend Nederland dat de bonden de noodzakelijke vernieuwing van het leren en werken in de bouw tegenhouden, stuit Lokhorst tegen de borst. “Ik werp die verre van mij.”

Van Veldhuizen voert ter illustratie aan dat de afgelopen jaren al diverse veranderingen zijn doorgevoerd als reactie op ontwikkelingen in de bouw. “De beloning is aangepast. Op een gegeven moment is de doorbetaling van de schooldag geschrapt. Ook zijn afspraken gemaakt over een lagere betaling van leerlingen aan het begin van de opleiding en het aantal betaalde werkuren.”

Ze proeft in het nieuwe plan dat de opleidingsbedrijven in de huidige cao-loze periode willen doordrukken, vooral aandacht voor het eigen voortbestaan en minder voor de positie van de leerlingen. Ze betwijfelt ook of de kwaliteit van de bouwopleidingen echt zal verbeteren zoals wordt beloofd, of dat in de praktijk vooral een nieuw verdienmodel voor de opleidingsbedrijven is bedacht. De onderhandelingsinzet van de bonden is gericht op betere scholing en meer maatwerk voor individuele leerlingen. Lokhorst: “Wij zien ook de noodzaak van veranderingen. Jongeren, zij-instromers, mensen die weer willen terugkeren in de bouw na een aantal ja ren van afwezigheid: voor al die verschillende categorieën willen wij afspraken maken in zowel inhoudelijke als arbeidsvoorwaardelijke zin.”

Wat hem betreft staat de positie en het individuele traject van de leerling centraal. “We moeten niet toe naar een ander stelsel danwel ingewikkelde systemen. Maa twerk is wat mij betreft het credo.”

Veranderingen

Tijdens recente overleggen hebben de bonden, zo verklaren beiden, hun opvattingen over mogelijke veranderingen helder toegelicht, dus dat alles volgens hen bij hetzelfde zou moeten blijven, doen ze af als flauwekul. “We kijken naar verschillende aspecten. De kwaliteit van vakmanschap, loopbaanperspectief en ook de mogelijke arbeidsvoorwaardelijke consequenties.”

Volgende week gaan de cao-gesprekken verder. Kansen om het eens te worden, zijn er wat beiden betreft nog steeds. De huidige poging van de werkgevers om een doorbraak te forceren in de door hen gewenste richting helpt in hun ogen echter niet bij het komen tot een duurzame oplossing. Lokhorst: “Ik neem kennis van de ideeën van de vakgroep opleidingsbedrijven van Bouwend Nederland en haal eruit wat een aanvulling kan zijn op onze eigen ideeën.”

Omdat de werving van de leerlingen de komende tijd begint en dan het perspectief duidelijk moet zijn, zou, als de onderhandelingen niet opschieten, vooruitlopen op de cao een uitweg kunnen zijn. Ondenkbaar voor FNV Bouw. De CNV-man legt uit dat afspraken op de onderdelen hoe dan ook deel moeten uitmakenvan het grotere geheel. “Want het gaat zo: hier laat je wat, daar krijg je wat.”

Reageer op dit artikel