nieuws

Slechte score in emancipatie

bouwbreed

Slechte score in emancipatie

Het aandeel vrouwen in de bouwsector is de voorbije jaren niet gegroeid. De sector is bovendien de minst geëmancipeerde van Nederland. Bij welke bouwers is het ‘glazen plafond’ het minst aanwezig? En hoe doen ‘onze’ aannemers het in vergelijking met hun buitenlandse collega’s? Vijf vragen over emancipatie in de bouwsector.

Wat zijn de cijfers voor de bouwnijverheid?

Ongeveer 8 procent van alle werknemers in de bouw is vrouw, blijkt uit de Emancipatiemonitor van het Sociaal Cultureel Planbureau (CPB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aandeel vrouwen onder leidinggevenden ligt op 4 procent. In de raden van bestuur van bouw- en installatiebedrijven is 6 procent van de zetels vergeven aan vrouwen. Bij de raden van commissarissen is 21 procent van de tafel niet bezet door mannen.

Hoe doet de sector het ten opzichte van andere beroepsgroepen?

De bouw is de sector met de minste vrouwen. In Nederland is de vrouwelijke arbeidsdeelname 45 procent van het personeelsbestand. Dat is een verbetering van 4 procentpunt vergeleken met tien jaar geleden. In de zorg ligt het vrouwenaandeel boven de 80 procent. Na de bouw is de industrie de bedrijfstak met de minste vrouwen. Het aandeel ligt daar net boven de 20 procent.

Wie is de meest geëmancipeerde bouwer van Nederland?

BAM heeft van de grote bouwers in Nederland de meeste vrouwen in dienst: 14 procent is vrouw. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Dura Vermeer staat met 12 procent op de tweede plaats. Bij VolkerWessels en Heijmans is het aandeel vrouwen 10 procent. In de ranglijst, die uitgaat van gegevens uit 2011, noteren TBI en Ballast Nedam 9 procent. Baggeraar Boskalis sluit de lijst met grote bedrijven af met 8 procent.

En de rest van de bedrijven in de sector?

Geen van de bedrijven in de Cobouw50, de lijst met grootste bouwers in Nederland, heeft een vrouwelijke bestuursvoorzitter. In de lijsten met grote ingenieursbureaus (Witteveen+Bos) en installatiebedrijven (Kuijpers) staan wel bedrijven met een vrouw als hoogste baas. Al zijn zij ook daar in de minderheid. En andere bedrijven in de bouw? Onder meer toeleveranciers Mebin en Van Wijhe Verf worden geleid door een vrouw. Dat geldt ook voor menig architectenbureau.

Hoe doen Nederlandse aannemers het in vergelijking met hun buitenlandse collega’s?

Bij de top tien van Europese bouwbedrijven ligt het aandeel vrouwen hoger dan in Nederland. Gemiddeld is een op de zes werknemers vrouw. Vooral het Spaanse Ferrovial weet een groot aantal vrouwen aan zich te binden: een op de drie werknemers is vrouw. Bij het Engelse Balfour Beatty is het aandeel een kwart. Skanska (Zweden) en Eiffage (Frankrijk) staan onderaan in de Europese top tien van grote bouwers, beide met een vrouwenaandeel van 12 procent.

Glazen plafond

Nederland scoort slecht in vergelijking met andere Europese landen als het om emancipatie gaat. Uit onderzoek van The Economist blijkt dat het glazen plafond in Nederland nog volop aanwezig is. Het Britse blad keek onder meer naar het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven en in het parlement. Ook werden de kosten van kinderopvang en het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen vergeleken. Nederland scoort onder het gemiddelde op deze ‘glass-ceiling index’. In Finland, Noorwegen, Zweden en Polen is het glazen plafond het minst aanwezig.

Het streven: 30 procent

De Wet bestuur en toezicht loopt per 1 januari 2016 af. Daarin staat dat de raden van commissarissen en raden van bestuur voor 30 procent moeten bestaan uit vrouwen. Het aandeel vrouwen stijgt de afgelopen jaren wel iets en schommelt rond de 10 procent. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs blijkt dat als de groei van het aantal topvrouwen in dit tempo doorzet, de gewenste 30 procent pas in 2028 wordt gehaald. Om het aantal benoemingen van topvrouwen te versnellen, werd deze maand de website topvrouwen.nl gepresenteerd. In deze online database met potentiële topvrouwen, opgesteld door minister Bussemaker en werkgeversorganisatie VNO-NCW, zijn inmiddels bijna driehonderd topvrouwen opgenomen.

Reageer op dit artikel