nieuws

‘Verwonderen met frisse kijk op energie’

bouwbreed

‘Verwonderen met frisse kijk op energie’

Als stagiaire bedacht Tessel de Rooij voor Stichting Kuub een originele manier om huiseigenaren te bewegen tot energiemaatregelen. Inwoners van Groningen en Leeuwarden raakten geïnspireerd en gingen mede hierdoor flink aan de slag.

Particuliere huiseigenaren zijn een ingewikkelde doelgroep, begreep De Rooij, toen ze een jaar geleden als bijna afgestudeerde binnenkwam bij Kuub voor een laatste stage.

Inmiddels is ze in vaste dienst, met een achtergrond die opvalt. Ze studeerde vorig jaar af in de vakrichting kunstbeleid en -management. Kuub mikte erop dat zij zou komen met een nieuwe, verfrissende benadering in de wereld van bouwadvies en -begeleiding. Feitelijk heel grappig, stelt ze lachend vast, dat ze met haar vak toch geknipt blijkt voor een rol in deze tak van sport.

Een van haar eerste wapenfeiten is een Energiemuseum, gekoppeld aan een gemeentelijk energieloket. Zowel Groningen als Leeuwarden kreeg het. “Verrassen en verwonderen”, zo omschrijft ze haar doel. “Mensen worden dagelijks genoeg geconfronteerd met energiebesparing in advertenties en reclames. Ik probeer ze een frisse blik op het onderwerp te bieden.”

Uit praktische en financiële overwegingen bestaat het museum alleen digitaal. Te zien zijn kunst- en designobjecten die energie opwekken of verwijzen naar energiebronnen. Aandacht trok ook een actie in Leeuwarden waarbij ze postcodegewijs met stoepkrijt de gemiddelde energierekening op straat schreef en hiervan een soort film (in de vorm van een zogeheten flipagram) maakte. “Zo’n actie brengt je o p een andere manier met mensen in gesprek.”

De parallellen tussen kunstenbeleid en -management en energiebesparing zijn groot, noemt ze als bijzondere reden waarom ze zich ook in haar huidige vakgebied als een vis in het water voelt. “Op kunst wordt vaak hetzelfde gereageerd als op energiebesparing. Mensen zeggen over beide dingen: het is niet voor mij, het is te duur, ik snap het niet. De hobbels die je moet nemen om kunst te slijten, zijn kortom vergelijkbaar.”

Energiebesparing is, weet ze, niet iets dat mensen afwijzen maar het leeft beperkt en tussen woord en daad schuilt een grote afstand. “Je weet dat het nuttig is maar het komt er niet van. Omdat ze het bijvoorbeeld te ingewikkeld vinden. Of tegen de uitgaven opzien. Er zijn altijd heel veel maren.”

De eerste stappen; bewustwording en verleiding, zijn voor haar rekening. Voor de volgende stappen staan haar collega’s in de startblokken. Deze gaan van een energiescan, een kosten-en-batenberekening en hulp bij het aanvragen van een offerte tot de uitvoering en de oplevering. “Bij elk van die stappen proberen we de gebruikelijke drempels weg te halen.” Als bonus is er nog een extra stap: die van het ambassadeurschap voor het programma.

Energieloket

Stichting Kuub ontwikkelde in het begeleiden van particulieren die hun woning willen verduurzamen een nieuw werkgebied met interessante kansen. Zeker nu in de ogen van noordelijke bestuurders elke kuub gas die niet uit de grond hoeft te komen alleen al een welkome bijdrage is aan het heel houden van de provincie.

Het ‘energieloket’ in Groningen is bekend onder het motto Groningen Woont Slim. Kuub bestiert het samen met de gemeente. Met Leeuwarden voert Kuub een soortgelijk project uit. Daar heet het Slim Wonen in Leeuwarden. Onder het motto meten is weten, werd het effect van de ondernomen acties in deze steden geturfd. Duizenden huiseigenaren, zo werd duidelijk, zijn binnengehaald.

De Rooij ziet al voor zich hoe ze de gekozen aanpak verder kan verfijnen en uitrollen. “Ook andere gemeenten zullen een energieloket openen en op zoek gaan naar manieren om mensen daarvoor te bereiken. Het energiemuseum kan daarbij ook weer een gezicht krijgen. Verder uitgebreid wat mij betreft en nog meer interactief.”

Kuub toont lef

Van Hal: “Dit is een prachtig voorbeeld van de ‘mooie verhalen’ die we met HomeMates zoeken. Onverwachte en effectieve oplossingen die worden aangedragen door vaak onbekende personen. ‘Stille helden’ noemen we dergelijke mensen. Dit verhaal laat ook zien dat samenwerken met partijen met een ‘anders-dan-anders’-achtergrond tot totaal nieuwe en inspirerende ideeën kan leiden. Het argument dat het te duur is ‘vreemde’ specialisten in te huren wordt met dit voorbeeld ontkracht. KUUB toont natuurlijk wel lef door een stagiaire zo haar eigen pad te laten bewandelen maar de oogst is groot.”Anke van Hal is hoogleraar Duurzaam Bouwen aan de TUDelft en Nyenrode Business Universiteit. Ze is tevens mede-initiatiefnemer van kennisplatform HomeMates.

HomeMates

 

Samen met HomeMates besteedt Cobouw dit voorjaar aandacht aan succesvolle renovatieprojecten met hoge energieambities. HomeMates is een onafhankelijk kennisplatform dat de slagingskans van energiebesparingsprojecten in de bestaande woningvoorraad wil vergroten. Het is een initiatief van de leerstoel Sustainable Building van professor Anke van Hal van Nyenrode, tevens verbonden aan de TU Delft.

HomeMates vraagt specifiek aandacht voor de onderbelichte derde succesfactor bij renovatieprojecten, naast een goede techniek en voldoende budget. Dan gaat het om: samen willen, samenbrengen en samenwerken.

In een serie artikelen belicht Cobouw vijf voorbeelden waarin ‘samen’ een grote rol heeft gespeeld. Lessen uit deze vijf projecten komen aan bod tijdens een door HomeMates en Cobouw georganiseerde masterclass, op maandag 2 maart van 15.00 uur tot 19.00 uur op Nyenrode in Breukelen. Voor meer informatie en aanmelden: zie www.homemates.nl

Reageer op dit artikel