nieuws

VB Groep ziet omzet en winst toenemen

bouwbreed

VB Groep ziet omzet en winst toenemen

De VB Groep heeft in 2014 flink betere resultaten geboekt dan het jaar ervoor. De omzet van de moedermaatschappij van onder meer bouwbedrijven Huybregts Relou en Smeets, steeg met bijna 5 miljoen euro naar 94,3 miljoen euro, de operationele winst ging van 1,5 naar 2 miljoen euro. Netto bleef 1,6 miljoen euro over.

Projectmatig onderhoud, renovatie en transformatie zijn in opmars: van in het verleden ongeveer 10 procent van de toegevoegde waarde naar circa de helft. Ook het aandeel zorgbouw is flink gegroeid en is goed voor circa 30 procent van de omzet. De Huybregts-concepten voor gezinswoningen en appartementen vinden hun weg naar corporaties en zorginstellingen en meer en meer ook naar beleggers en particuliere kopers.

Voor dit jaar verwacht directievoorzitter Johan van Boldrik opnieuw een positief resultaat. Operationeel zijn de afgelopen drie jaar steeds zwarte cijfers geschreven maar in 2012 en 2013 werden netto verliezen geleden (respectievelijk 2,4 miljoen euro en 8,3 miljoen euro). In 2012 kwam dat door forse afwaarderingen op grondposities en in 2013 door afboekingen op vastgoedbeleggingen. In 2014 hebben alle bedrijfsonderdelen weer bijgedragen aan het positieve nettoresultaat.

De afwaarderingen zijn vooral boekhoudkundige wijzigingen. Op de liquiditeitspositie hebben deze geen nadelige invloed. Door de afwaarderingen in korte tijd volledig te realiseren, is de invloed op het nettoresultaat kortstondig fors geweest. De directie verkiest echter een snelle afrekening in deze kwestie.

De beleggingstak zit voor circa 100 miljoen euro in kantoren, bedrijfsgebouwen, woningen en een kleine hoeveelheid winkelvastgoed. Flink in opkomst blijkt (mede)financiering van zorgbouw. De beleggingstak is van de grond getild om de groep als geheel te versterken. Panden worden niet primair aangekocht om langdurig te verhuren maar om waarde toe te voegen. Bijvoorbeeld door ze op te knappen, te moderniseren of te vervangen door nieuwbouw. Van Boldrik: “Door de ontwikkelingen vanaf 2008 werd het met de hoge boekwaardes steeds moeilijker om daarmee nog extra waarde toe te voegen. Door lager te waarderen, kan de toegevoegde waarde weer tot uitdrukking komen.”

Tegenwoordig, voegt hij daaraan toe, mikt het bedrijf minder op aankopen en meer in partnerschappen met andere eigenaren om te komen tot (her)ontwikkeling.

Reageer op dit artikel