nieuws

Uitknijpen wordt lastig gemaakt

bouwbreed Premium

Uitknijpen wordt lastig gemaakt

De Wet aanpak schijnconstructies zal ervoor zorgen dat hoofdaannemers hun onderaannemers niet meer uitknijpen en dat opdrachtgevers realistische prijzen betalen. Dat verwacht minister Asscher.

In antwoord op Kamervragen over de wet laat de minister van Sociale Zaken weten dat het doel van de voorgestelde ketenaansprakelijkheid onder meer is dat “opdrachtgevers op verantwoorde wijze opdrachten verlenen”. Dit om onderbetaling van werknemers tegen te gaan.

“Als de opdrachtgever dit verzuimt met als gevolg onderbetaling van een werknemer in de keten, dan kan de benadeelde werknemer de opdrachtgever aansprakelijk stellen voor nabetaling van het achterstallige loon”, aldus Asscher. Die dreiging zal er in zijn visie voor zorgen dat opdrachtgevers en dus ook hoofdaannemers in hun rol van opdrachtgever richting onderaannemers ervoor zorgen dat hoger in de keten netjes opdrachten verleend zullen worden.

Dit geldt ook voor de prijzen die hoofdaannemers hun onderaannemers bieden. Als de onderaannemingssom te laag is om de geldende lonen te kunnen betalen, dan kan dat volgens de minister “een aanwijzing zijn dat er sprake is van verwijtbaar handelen” door de hoofdaannemer.

Aanvaardbaar

Vrijwel hetzelfde geldt voor de eerste opdrachtgever, denkt Asscher. In het wetsvoorstel wordt gesproken over een sociaal aanvaardbare prijs. De bewindsman is het met de PvdA eens dat dit een prijs betekent waaruit de verschuldigde lonen kunnen worden betaald.

Omdat ze aansprakelijk gesteld kunnen worden voor te weinig betaald loon, zullen volgens Asscher opdrachtgevers bij aanbestedingen beter nagaan of de prijs realistisch is. Prijsduiken wordt dan onaantrekkelijk omdat te lage prijzen zullen leiden tot uitsluiting van een aanbesteding.

Aangezien de aansprakelijkheid door de hele keten doorwerkt, gaat de minister er vanuit dat opdrachtgevers als ultieme aansprakelijke door de hele keten zeker zullen gaan stellen dat de juiste lonen netjes betaald worden. Schakels die dat stelselmatig niet doen, zullen uit de hele keten geweerd worden, verwacht hij. Bij juiste lonen ook het verbod op inhoudingen op het wettelijk minimumloon.

Reageer op dit artikel