nieuws

Slordige baas oorzaak veel ongevallen

bouwbreed

Slordige baas oorzaak veel ongevallen

Er bestaan grote verschillen tussen de ongevallen van buitenlandse bouwvakkers en die van hun Nederlandse collega’s. Niet alleen overlijden meer buitenlanders door ongelukken, ook de aard van de ongevallen verschilt.

Dat komt naar voren in een analyse van de Inspectie SZW die in bezit is van Cobouw. De analyse leert dat niet-Nederlandse werknemers vaker dan Nederlanders arbeidsongevallen hebben door contact met bewegende delen van een machine, aanrijding door een voertuig en contact met handgereedschap. Vallen doen ze echter minder dan hun Nederlandse collega’s.

Het risicocontact met een bewegend voorwerp komt het meeste voor (14 procent). Daarbinnen blijkt een vallend voorwerp weer het meest voor te komen. Op nummer twee staat vallen van hoogte. Uit de analyse blijkt dat werkgevers hier een grote rol spelen. Als voorbeeld wordt genoemd het leggen van zonnepanelen op een hellend dak door een elektrotechnisch installatiebureau. Het bedrijf had geen ervaring met werken op hoogte en had dus geen maatregelen genomen. Ook kon het bedrijf de werknemers niet goed instrueren.

Daarnaast is slordigheid een oorzaak. Zo is een kitter van een steiger gevallen omdat er vloerelementen ontbraken. Dit gebrek was bekend bij de uitvoerder die echter vergat het de kitter te vertellen. Deze zag het wel, maar was niet verbaasd omdat het vaker voorkomt. De bijna onvermijdelijke val leidde tot een dwarslaesie. Het gebruik van ladders is eveneens gevaarlijk. Klimmen en dalen levert bijna een derde van de ongevallen met ladders op. Als tijdens het klauteren iets in de hand wordt gehouden, krijgt 13 procent van de Nederlandse werknemers en 9 procent van de buitenlanders een ongeval. Foute plaatsing van een ladder is in 43 procent van de ladderongevallen van Nederlandse werknemers de oorzaak tegen 33 procent bij buitenlanders.

Reageer op dit artikel