nieuws

Brede steun voor Wet aanpak schijnconstructies

bouwbreed Premium

Een hele brede meerderheid in de Tweede Kamer steunt het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken dat uitbuiting van buitenlandse werknemers wil bestrijden. Dat bleek tijdens het debat erover.

Vragen vooral over de effectiviteit van de wet stonden centraal in het debat. Over de doelstelling, het bestrijden van schijnconstructies die leiden tot oneerlijke concurrentie en onderbetaling van buitenlandse werknemers, was iedereen het snel eens. Doen dus.

Maar vooral bij de ketenaansprakelijkheid hadden veel partijen toch hun twijfels. Een onderbetaalde werknemer moet eerst bij zijn eigen werkgever klagen, en vervolgens bij elke opdrachtgever daarboven tot aan de hoofdaannemer en zelfs de uiteindelijke opdrachtgever toe. Alleen bij grove onderbetaling,minder dan 50 procent van het cao-loon of 70 procent van het minimumloon, kan de werknemer rechtstreeks naar de opdrachtgever stappen. Te omslachtig en hoogdrempelig, vonden vooral enkele oppositiepartijen.

Minister Asscher denkt echter dat van de wet een preventieve werking uitgaat. Hij denkt dat als hoofdaannemers en hun opdrachtgevers horen van misstanden met buitenlandse werknemers, zij maatregelen zullen nemen richting de betrokken onderaannemer. Zijzullen wel moeten, vindt de bewindsman, aangezien de rechter in laatste instantie zal beoordelen of de opdrachtgever genoeg gedaan heeft om hem te vrijwaren van achterstallige betalingen van de onderaannemers.

Dat bij faillissement van de onderaannemer  de opdrachtgever zo wie zo buiten schot blijft, is volgens hem evenmin een uitgemaakte zaak. Dat geldt wel als het gefailleerde bedrijf ‘per ongeluk’ kopje onder is gegaan. Maar als het gaat om een frauduleus faillissement, kan de rechter alsnog oordelen dat de opdrachtgever onzorgvuldig zijn uitvoerende partijen heeft uitgekozen. En zelfs bij een ‘normaal’ faillissement heeft de werknemer nog kans betaald te krijgen aangezien hij wel preferent schuldeiser is na de Belastingdienst.

Dinsdag wordt over de wet gestemd. Daarbij zullen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wijzigingsvoorstellen van de oppositie m de ketenaansprakelijkheid aan te scherpen en de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever te vergroten, verworpen worden.

Reageer op dit artikel