nieuws

AFNL tegen lage premie zzp-baas

bouwbreed Premium

AFNL tegen lage premie zzp-baas

Zzp’ers die personeel in dienst nemen, moeten geen premiekorting krijgen. Dat leidt tot tweedeling in werknemersland en concurrentievervalsing, vindt de Aannemersfederatie.

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg heeft volstrekt gelijk als hij het midden- en kleinbedrijf ziet als de motor van de economie en als hij start-ups ziet als potentiële banenmotoren. Ook heeft hij gelijk dat veel (potentiële) werkgevers aanhikken tegen de lasten die personeel met zich meebrengen. Zijn oplossing om zzp’ers premiekorting te geven als zij een werknemer in dienst nemen, moet echter zo snel mogelijk worden afgeschoten, vindt de AFNL.

“Zeker met het oog op de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid per 1 juli dit jaar, die bedrijven zeer huiverig maakt nieuwe mensen in dienst te nemen, is het voorstel van D66 niet anders te betitelen dan als luchtfietserij en bovendien concurrentievervalsend. Daar zitten de mkb-ondernemers in de bouw niet op te wachten”, aldus de organisatie.

Een praktisch bezwaar is verder dat er nog geen goede definitie van zzp’er is. Met minister Asscher is de AFNL van mening dat eerst “de bokken van de schapen moeten worden gescheiden” door middel van de Wet aanpak schijnconstructies. Als het aan de PvdA ligt wordt die nog voor de Statenverkiezingen in maart behandeld in de Tweede Kamer.

Lasten

Een beter idee om de werkgelegenheid in het mkb te stimuleren is volgens de Aannemersfederatie het generiek verlagen van de lasten voor het bedrijfsleven. Recentelijk nog heeft MKB Nederland aangekaart dat de lasten voor bedrijven de hoogste in Europa zijn. Dat komt onder meer door de twee jaar loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Dat is voor kleinere bedrijven relatief een loden last die als ze pech hebben zelfs het einde van het bedrijf kan betekenen.

Reageer op dit artikel