nieuws

Social return via opleiders

bouwbreed

Praktische invulling van social return kan prima via de Samenwerkingsverbanden Praktijkopleiding GWW (SPG). Die kunnen ervoor zorgen dat leerlingen hun opleiding ook af kunnen maken.

In een handzame brochure breekt de Vereniging van Samenwerkingsverbanden Infrastructuur (Vesin) opnieuw een lans voor het meer inschakelen van SPG’s door zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers bij social return. De brochure is aan Vesin-voorzitter Gert Peek aangeboden op de InfraTech.

Het blijft zoeken naar methoden om de invulling van social return praktisch te houden en zoveel mogelijk uniform. Elke zichzelf respecterende gemeente kent zijn eigen systematiek waarbij het ergste is als het een gemeente er alleen maar om te doen is de bakken bij de sociale dienst zoveel mogelijk te legen. Dat na afloop van een werk diezelfde mensen weer even hard de bakken ingaan, wordt dan minder interessant gevonden.

“Wat wij vooral willen is dat leerlingen hun opleiding af kunnen maken. Nu is dat bij gebrek aan leerwerk- en stageplekken lastig. Mensen van buiten die via sociale return instromen willen we ook daadwerkelijk een opleiding geven waardoor hun kansen op een duurzame arbeidsplaats toeneemt”, aldus Vesin-directeur Kees van Dongen.

Standaardbestekstekst

Enkele maanden geleden hebben Bouwend Nederland, MKB Infra, Vesin en Heijltjes Advocaten een standaardbestekstekst het licht doen zien die nu door CROW wordt beheerd. Ook daarin wordt de koppeling gelegd tussen social return en duurzaam opleiden met als doel een zekere standaardisering te brengen in de manieren waarop overheden om kunnen gaan met so­cial return.

Dat heeft er in ieder geval al voor gezorgd dat een aantal gemeenten is gaan nadenken over de manier van werken. Daarbij gaat het vooral om het besef dat social return alleen maar sociaal is als het niet leidt tot verdringing van bouwvakkers. Zo heeft bijvoorbeeld de gemeente Leiden nu ingevoerd dat als een aannemer eigen personeel moet ontslaan om aan de social returneisen te kunnen voldoen, er in overleg gezocht wordt naar een passende oplossing. Dat kan zijn dat de eis later wordt ingevuld of bij een andere opdracht. Ook bij de gemeente staat opleiden centraal.

Reageer op dit artikel