nieuws

Ingenieursbureaus rukken op in architectuurmarkt

bouwbreed Premium

Ingenieursbureaus veroveren de architectuurmarkt, komt naar voren uit het periodieke overzicht van ontwerpaanbestedingen dat de Stichting Architectuur Lokaal heeft gemaakt.

In de top vijf van opdrachtenpakkers in 2014 rukken de ingenieurs flink op. De uitslag in 2014: 3-2 voor de ingenieursbureaus. Arcadis voert het klassement aan, branchegenoot Grontmij bezet de derde plaats, gevolgd door Witteveen + Bos op vier.

Het belang van de topvijf is stevig. De bureaus zijn betrokken bij 35 procent van de gunningen van geïntegreerde opdrachten en 15 procent van de gunningen van traditionele opdrachten.

Het totale aantal aanbestedingen van architectuuropdrachten dat werd geteld, was in 2014 (176) vrijwel gelijk aan dat in 2013 (179). Veruit de belangrijkste aanbestedende diensten waren decentrale overheden, op afstand gevolgd door onderwijsinstellingen, Rijk en instanties zoals ProRail en woningcorporaties.

Geïntegreerd aanbesteden breekt rap door. Afgelopen jaar was in 65 procent van de gevallen sprake van geïntegreerde aanbestedingen, in 2013 was dat 39 procent. Het aantal geïntegreerde opdrachten dat afgelopen jaar definitief beklonken werd is nog beperkt omdat het veelal om langlopende trajecten gaat.

Aannemers

Veel geïntegreerde opdrachten lopen trouwens via aannemers. Zij kwalificeren zich veelal zelfstandig voor een opdracht en vormen slechts incidenteel een combinatie. De ontwerper is dan wel bij de opdracht betrokken maar bijvoorbeeld als leverancier/onderaannemer.

Decentrale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen) besteedden 75 procent van hun ontwerpopdrachten aan als geïntegreerd contract. Meestal gaat het om ontwerpen en bouwen (29 procent). Het aantal db(f)mo-aanbestedingen waarmee ze afgelopen jaar naar buiten kwamen was nog beperkt. Hiervan blijkt bovendien de helft vervolgens stopgezet of mislukt.

Reageer op dit artikel