nieuws

‘Duurzaam inkopen gefrustreerd door vele afvinklijsten’

bouwbreed

‘Duurzaam inkopen gefrustreerd door vele afvinklijsten’

De overheid moet eens ophouden met allerlei afvinklijsten en certificaten. Dat heeft duurzaam inkopen nog geen stap dichterbij gebracht. De aandacht voor duurzaam inkopen neemt zienderogen af. De doelstellingen voor 2015 worden dan ook niet gehaald. Dat is jammer omdat de overheid onnodig miljoenen euro’s laat liggen, vinden zes organisaties in een brief aan de Tweede Kamer.

Een van de besparingen die MVO Nederland, VNO-NCW, MKB Nederland, De Groene Zaak, Nevi en Social Enterprise NL zien is levensduurkosten (LCC) als gunningscriterium te gebruiken in plaats van de initiële investeringskosten. Nu gebeurt dit in slechts 7 procent van de aanbestedingen. Voordeel van toepassing van LCC is dat de investering weliswaar duurder kan zijn, maar gedurende de gehele levensduur wordt dat terugverdiend aan lagere onderhouds- en beheerskosten.

Een doorn in het oog van de zes organisaties is het bureaucratische circus rond duurzaam inkopen. Door afvinklijsten en certificaten te verheffen tot hoogste doel, worden innovatie en duurzame oplossingen juist gefrustreerd. “Op het vlak van MVO zijn er meer dan vijftig certificaten die lang niet altijd relevant of onderscheidend zijn. Duurzaamheid wordt ondergewaardeerd, uiteindelijk is toch de aanschafprijs doorslaggevend zelfs bij toepassing van economisch meest voordelige inschrijving”, klagen de zes.

Zij roepen de Kamer op om met de vuist op tafel te slaan en ervoor te zorgen dat het kabinet duurzaam inkopen weer serieus gaat nemen.

Lees verder het opinieartikel: Met emvi zijn we te ver doorgeschoten

Reageer op dit artikel