nieuws

Carrière: ‘Het zou mooi zijn als de visitatie een leerinstrument wordt’

bouwbreed Premium

Bestuurskundige Jos Koffijberg (1967) is de nieuwe directeur-bestuurder van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). Daarvoor was hij hoofd Onderzoek bij Nicis Institute en Platform31. Ook werkte hij tien jaar bij het ministerie van VROM. Tien jaar geleden promoveerde Koffijberg aan de TU Delft op een onderzoek naar omslagen in het volkshuisvestingsbeleid.

Vanwaar deze overstap?

“Bij Platform31 en voorganger Nicis heb ik acht jaar leiding gegeven aan een groot onderzoeksprogramma ‘Kennis voor Krachtige Steden’. Dat programma loopt af en dat is een mooi moment om wat anders te doen. Daar had ik ook zin in: nieuwe taken in een nieuwe omgeving. Daar komt bij dat ik er al langer aan dacht om terug te keren naar de inhoudelijke kant van de volkshuisvesting. Dat onderzoeksprogramma was heel breed. Ik wilde meer focus. Toen kwam deze functie voorbij.”

Wat maakt u geschikt voor deze functie?

“Ik denk bestuurskundig en ik ben bekend en vertrouwd met volkshuisvesting. Belangrijk is ook dat ik analytisch en kritisch ben. Dat heb je nodig bij het beoordelen van visitatierapporten en bij het ontwikkelen van nieuwe methodieken. Verder heb ik een fors netwerk in de volkshuisvesting, het openbaar bestuur en de wetenschap.”

Wat gaat u precies doen?

“Het werk dat de stichting nu sinds een aantal jaren doet continueren. Er staat inmiddels een goed doordacht systeem van onafhankelijke visitaties. De methodiek moet worden onderhouden. Wij zien erop toe dat de door ons geaccrediteerde bureaus de visitaties goed uitvoeren. Een aantal zaken is aan het veranderen, onder meer door de parlementaire enquête Woningcorporaties. De Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting is ingediend. Als de Eerste Kamer ermee instemt, heeft dat consequenties voor de visitaties, die dan verplicht worden. Is onze nieuwe methodiek 5.0 nog up-to-date of moet er een versie 5.1 komen?”

Wat wilt u bereiken in een paar jaar tijd?

“Wat ik mooi zou vinden is dat de visitatie op termijn een levend instrument wordt om te leren en om te verbeteren. De meeste corporaties worden nu voor de tweede keer gevisiteerd. Dat is interessant, dan kun je vergelijken. Je kunt kijken wat er nog meer mogelijk is met al die informatie. Wat kunnen we doen om de leerervaring te versterken, zodat corporaties zelf zeggen: hier hebben we wat aan? Elk instrument kan sleets worden. Je moet daarom zorgen voor nieuwe impulsen.”

Wat is een veelvoorkomend misverstand over visitaties?

“Dat ze heel duur zouden zijn. Dat is relatief. Een visitatie gebeurt maar eens in de vier jaar en geeft een goed onafhankelijk beeld. Nuttig voor de corporatie, de gemeente en de huurders. Dan zijn die kosten volgens mij heel overzichtelijk en alleszins de moeite waard.”

Reageer op dit artikel