nieuws

Aanpak bloemkoolwijken vereist modern scenario

bouwbreed Premium

Aanpak bloemkoolwijken vereist modern scenario

Ontwikkelend beheren is de oplossing voor de vernieuwingsopgave van zogeheten bloemkoolwijken. Deze combinatie van ontwikkelen en beheren is noodzakelijk om de wijken voor verval te behoeden.

Dat blijkt uit informatie van Platform31. De organisatie wijst erop dat de situatie van dit type buurten vooralsnog beter is dan die van de nieuwbouwwijken die na de Tweede Wereldoorlog verrezen. Tegelijkertijd klinkt de waarschuwing dat door de economische crisis aanzienlijk minder geld beschikbaar is om de gebieden voor verval te behoeden dan voorheen.

Dit maakt het noodzakelijk om dreigende problemen snel op te lossen waardoor minder grote investeringen nodig zijn en financiële problemen kunnen worden voorkomen. Daarbij is niet uitsluitend een rol weggelegd voor partijen zoals corporaties en gemeenten, die traditioneel hun steentje bijdroegen. Ook moet een beroep worden gedaan op onder meer locale ondernemers en het bedrijfsleven.

Bloemkoolwijken zijn een product van de jaren jaren zeventig en tachtig van d e vorige eeuw. Ze danken hun naam aan hun bloemkoolvormige stratenpatroon. De aanpak die Platform31 voor ogen staat is erop gericht te voorkomen dat de gebieden in problemen raken. Betrokkenheid van de bewoners is daarbij een belangrijke voorwaarde.

De bouwtechnische staat van deze buurten is doorgaans redelijk. Daartegenover staat een eenzijdige woningvoorraad waarvan de waarde daalt. De kosten om het buitengebied te beheren zijn doorgaans bovendien hoog. Daarnaast kampen ze met vergrijzende bevolking. Dat brengt onder meer met zich mee dat de wijken beter toegankelijk moeten worden gemaakt voor mensen die slecht ter been zijn.

Vroegtijdig ingrijpen

Een probleem dat het nemen van dergelijke preventieve maatregelen met zich meebrengt is dat moet worden ingespeeld op problemen die nog niet zichtbaar zijn. Dit betekent onder meer dat verschillende partijen ervan moeten worden overtuigd dat vroegtijdig ingrijpen voordeliger is dan het aannemen van een afwachtende houding. Sterke argumenten voor de te verwachten ontwikkelingen zijn daarom noodzakelijk.

Bekijk de publicatie ‘Bloemkoolwijken weerbaar maken nu en straks’

Reageer op dit artikel