nieuws

Nieuwe opzet aanpak wijken

bouwbreed

Bestaande woningen verbeteren en, eventueel, woningen toevoegen naar behoefte. Zo ziet de belangrijkste bouwkundige opgave voor verouderde wijken er voortaan uit. Afgedwongen door financiële omstandigheden en gerechtvaardigd door twijfel over het nut ervan, is het gedaan met de grootschalige wijkvernieuwing uit de koker van overheden en corporaties.

De oplossing van sociale en economische achterstanden van wijkbewoners loopt niet via de bouwplaats, is de nieuwe consensus. Geen grootschalige sloop dus meer van sociale huurwoningen ten behoeve van duurdere koopwoningen. Wel renovatie van bestaande woningen. Nodig zijn, in elk geval, maatregelen in het teken van “schoon, heel en veilig”, schetst Frank Wassenberg van Platform31. In het vervolg moeten programma’s vaker worden gedragen door marktpartijen en zichzelf kunnen bedruipen. De Stroomversnelling is hiervan een voorbeeld.

Verbetering van bestaande woningen kan veel werk opleveren. Het innovatieprogramma dat De Stroomversnelling is, mikt op – via de energierekening vrij te spelen – budgetten van tienduizenden euro’s per sociale huurwoning. De ontwikkelingen op dit terrein gaan hard. In een paar jaar tijd zijn de ambities opgeschroefd van het energiezuiniger maken van woningen naar een kostendekkend model om ze energieneutraal te maken, schetst Jan Willem van de Groep van het programma Energiesprong, waarvan De Stroomversnelling een onderdeel is.

Wassenberg promoveerde vorig jaar op onderzoek naar de effecten van het opknappen van de Bijlmer door middel van grootschalige sloop-nieuwbouw. Nieuwbouw blijft volgens hem een optie, maar in bescheidener mate. Bijvoorbeeld om wijkbewoners die hun inkomen zien stijgen, kans te geven in hun eigen wijk een aantrekkelijke woning te vinden. Andere redenen kunnen zijn het vergroten van het draagvlak van voorzieningen of het toevoegen van woningen die geschikt zijn voor ouderen uit de buurt.

De bouw van duurdere koopwoningen om nieuwe bewoners aan te trekken en daarmee achterstandswijken vooruit te helpen, blijkt geen succes, komt naar voren uit Wassenbergs onderzoek. Ook andere onderzoeken bevestigen dit beeld. Integratie tussen de arme oude en welvarende nieuwe bewoners kwam niet tot stand. En de arbeidsparticipatie in de betrokken wijken nam alleen toe doordat de nieuwe bewoners, veelal tweeverdieners, het gemiddelde omhoog tilden. Niettemin is de operatie-Bijlmer volgens hem geslaagd. “Focussen op wat kleinere verschillen tussen groepen bewoners werkt wel.”

Om te komen tot een “stedelijke vernieuwing nieuwe stijl” werkt Platform31 voor het ministerie van Binnenlandse Zaken aan een boek met 25 actuele voorbeeldprojecten. Dit moet begin volgend jaar gereed zijn. Wassenberg: “Wellicht weten Cobouw-lezers nog mooie voorbeelden. Die zijn welkom.”

Lees verder: Consortium renoveert woningen en helpt bewoners

Reageer op dit artikel