nieuws

Detectiesysteem waarschuwt vanuit stopcontact voor gevaar

bouwbreed Premium

Stroompulsjes waarschuwen via het stopcontact dat er iets in brand staat of dat een inbreker probeert binnen te komen. De ontwikkelaars verwachten dat hun nieuwe detectiesysteem PulseNed vooral in monumentale gebouwen toepassing zal vinden omdat het zonder kabels werkt.

Jan Kees Boerman van BSA werkte het systeem uit met Buro Witteling uit Roosendaal en Installatietechniek Pals uit Hooge Zwaluwe. De techniek is een verbetering van een bestaande methode waarmee elektromonteurs kunnen nagaan op welke groep een stopcontact is aangesloten. “Op die manier kunnen ze aan een deel van een installatie werken zonder dat de hoofdschakelaar uit moet”, zegt Boerman.

Deze detectietechniek stuurt vanuit een stopcontact een signaal naar de meterkast waar een ontvanger aangeeft op welk stopcontact de zender is aangesloten. Dat gebeurt met een frequentie van 2 kilohertz. “De methode werd minder betrouwbaar naarmate ICT-apparatuur de netstroom steeds meer vervuilde met storende frequenties”, zegt Boerman; “monteurs konden niet meer zien op welke groep een stopcontact was aangesloten.” Speciaal ontwikkelde software filtert zulke storingen weg. Het kostte BSA zo’n drie jaar om de ruim 40.000 regels ervan te schrijven. Onderzoek van patenten leert de ontwikkelaars dat ze dit als eerste zo doen.

Toegepast als doorgever van alarmmeldingen geeft het systeem nu aan op welke plek in het gebouw brand woedt of waar een inbreker probeert binnen te komen. Pulsen in de vorm van elektrische stroom geven via een ontvanger in de meterkast bij welk stopcontact en dus in welke ruimte er iets aan de hand is. “Dat doen we in de vorm van berichten met enen en nullen met een onafhankelijk controleprotocol”, zegt Boerman. Er bestaan ook systemen die iets dergelijks doen met elektrische spanning zoals bijvoorbeeld babyfoons. Die zijn evenwel gebonden aan het protocol dat de fabrikant ervoor opstelde.

Zulke systemen zijn wat de ontwikkelaars van PulseNed betreft ook niet heel erg betrouwbaar: elektrische spanning kan verloren gaan en heeft ook maar een beperkte reikwijdte. “De stroomtechniek doet het altijd”, zegt Boerman. “Er wordt over een weerstand gemeten en dan vloeit er altijd stroom over om het even welke afstand.” Het systeem is vooralsnog ontwikkeld voor het doorgeven van ‘eenvoudige’ signalen van elk type brand- of inbraakmelder van welk fabrikaat ook. Op termijn valt ook te denken aan besturingssignalen voor onder meer machines.

Het systeem draait momenteel op proef in de monumentale Gevangenpoort in Bergen op Zoom. Dat is vooral om te laten zien dat de melders zonder bekabeling toekunnen. PulseNed is ook toegepast in een supermarkt. “Technisch gezien is dat interessanter omdat het elektranet van zo’n winkelbedrijf sterk lijdt onder de grote vermogens die onder meer de koelingen opnemen”, zegt Boerman. De programmatuur knipt alle verstoringen weg.

Reageer op dit artikel