nieuws

De agenda van Asscher

bouwbreed Premium

De eerste helft van 2016 ligt het voorzitterschap van de Europese Unie bij Nederland. Minister Lodewijk Asscher heeft zijn agenda daarvoor al klaar. Zijn prioriteit ligt bij werken aan een fatsoenlijke arbeidsmarkt.

De droom van die ene Europese markt is op zich een hele goede droom. Het economische machtsblok dat daardoor wordt gevormd, is meer dan de optelsom van de individuele landen. Er zitten echter ook nare kanten aan en dat is die ene arbeidsmarkt.

Het probleem zit bij een tweedeling in Europees gedachtengoed. Aan de ene kant de vrije marktdenkers met hun libertarische ideeën over een wereld waarin niemand wordt gedwongen zijn of haar leven en eigendom op te offeren ten gunste van anderen, aan de andere kant de mensen die geloven in een sociaal Europa. In de Europese regelgeving is die ambivalente houding terug te vinden in de Detacheringsrichtlijn en de Dienstenrichtlijn. De ene gaat uit van werklandbeginsel, de ander van woonland.

Lodewijk Asscher is duidelijk een aanhanger van het sociale Europa waarin gelijk werk gelijk loon oplevert. Daar zet hij zich nationaal al op in met onder meer de Wet aanpak schijnzelfstandigen waar nog steeds het wachten op is.

Denkbeelden

Binnen de EU lijkt het tij nu ook te keren richting zijn denkbeelden over een rechtvaardige maatschappij. Deze week nog heeft hij gesproken met de nieuwe wurocommissaris voor Arbeid, de Belgische Marianne Thyssen. Die blijkt veel meer dan haar voorganger begrip te hebben voor de aanpak van schijnconstructies met buitenlandse werknemers. Wellicht heeft dat ook te maken met de opstelling van de Belgische staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude Bart Tommelein en de Belgische bouwwerkgevers. Die willen maatregelen tegen sociale dumping in de bouw. Tommelein wil dat alle bouwvakkers, Belgen en buitenlanders, een badge dragen op de bouwplaats. Dat komt al dicht in de buurt van de beroepenkaart die de Aannemersfederatie voor ogen heeft.

Daarnaast speelt komend jaar in de Unie dat de relevante richtlijnen geëvalueerd gaan worden. Die taak ligt op het bord van Thyssen. Ongetwijfeld komt daaruit het tegenstrijdige karakter van beide richtlijnen. Voor Asscher zal dat in ieder geval aanleiding zijn om zich tijdens het voorzitterschap in 2016 hard te maken voor aanpassing waardoor schijnconstructies beter kunnen worden aangepakt. Want dat is de belangrijkste oorzaak van sociale dumping van buitenlandse werknemers.

Reageer op dit artikel