nieuws

Minister Blok zet KOMO onder druk

bouwbreed Premium

Minister Blok zet KOMO onder druk

Keurmerken van KOMO zijn in strijd met Europese regels voor vrij handelsverkeer. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief van minister Blok aan KOMO die Cobouw in handen heeft. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft al waarschuwingen afgegeven aan producenten die met KOMO de markt op gaan.

Anderhalf jaar na de invoering van de Europese Verordening van Bouwproducten voldoen de keurmerken van KOMO nog steeds niet aan regels voor CE-markering. KOMO doet tot op de dag van vandaag uitspraken over bouwproducten, waarover ze sinds 1 juli 2013 geen uitspraken meer mag doen, omdat daarvoor Europese geharmoniseerde normen bestaan.

In een brief aan KOMO waarschuwt minister Blok op 7 juli “met klem” dat alle richtlijnen en kwaliteitsverklaringen van KOMO voor het eind van dit jaar geactualiseerd moeten zijn. Verstrijkt dit ultimatum, dan verwijdert de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) alle referenties naar documenten van KOMO van haar website.”

Tijd besparen

Of die deadline wordt gehaald, is onduidelijk. KOMO verwacht van wel, maar van de 120 beoordelingsrichtlijnen (brl) zijn er op dit moment twintig aangepast door certificeerders en schemabeheerders. SBK moet de aangepaste kwaliteitsverklaringen en brl’s nog goedkeuren. Mede om tijd te besparen is voor een aantal brl’s besloten om ze niet meer te laten erkennen.

Criticasters trekken in twijfel of het reddingsplan van KOMO juridisch houdbaar is. SBK kan niet garanderen dat het goedkomt. Een Duits keurmerk voor bouwproducten werd vorige maand door het Europese Hof teruggefloten. Bronnen melden dat een aanzienlijk deel van de Duitse bouwregelgeving als gevolg van die uitspraak moet worden aangepast.

KOMO-voorzitter Henry Meijdam kan een eventuele gang naar het Europese Hof niet uitsluiten, maar denkt dat de hele kwestie met een sisser afloopt: “Over onze nieuwe kwaliteitsverklaringen hebben we namelijk afspraken gemaakt met SBK.”

Zorgen

Minister Blok maakt zich vooral zorgen over Nederlandse producenten en importeurs van bouwproducten. Die riskeren dwangsommen tot ten minste 35.000 euro per gemaakte overtreding als zij hun CE-papieren niet op orde hebben. Vier producenten is reeds een ‘voornemen last onder dwangsom’ opgelegd. Een bedrijf kreeg daadwerkelijk een last onder dwangsom en moet binnen een volgens de ILT “redelijke termijn” orde op zaken stellen. Producenten die met het ongeschikte keurmerk KOMO de markt op gaan, komen dit jaar nog met een waarschuwing weg. De inspecties worden, indien nodig, volgend jaar verzwaard.

Bouwend Nederland en het Nederlandse Verbond Toelevering Bouw maken zich zorgen. “Bij de NVTB heerst groot ongenoegen over de gang van zaken”, zegt directeur Peter Fraanje.

Lees meer in het interview met Henry Meijdam: ‘Als het misgaat, leg ik m’n functie neer’

Reageer op dit artikel