nieuws

Miljoenen euro’s voor monumenten

bouwbreed Premium

De provincie Zuid-Holland heeft 10,9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het behoud van monumenten.

Het gaat om 3,8 miljoen euro die de provincie in kas heeft voor de restauratie en ontwikkeling van erfgoed en nog eens 7,1 miljoen euro afkomstig van onder meer overheden en het bedrijfsleven. De laatsten hebben zich verenigd in zogeheten erfgoedtafels. Inmiddels hebben deze erfgoedtafels tientallen projecten voorgedragen die door de provincie gesubsidieerd kunnen worden.

Inmiddels heeft het bestuurslichaam ingestemd met subsidie voor verschillende projecten. Zo is voor de restauratie van de Koninklijke Delftsche Aardewerkfabriek een bedrag van 420.000 euro gereserveerd. De uitbreiding van een passantenhaven in Leidschendam-Voorburg ontvangt een ton en er is 386.000 euro beschikbaar voor de restauratie van cichoreifabriek Ceres. Verder is er geld voor onder meer de Oude Hollandse Waterlinie en voor de vestingstad Gorinchem.

Reageer op dit artikel