nieuws

Mbo-onderwijs wil ook gaan bimmen

bouwbreed

Het Bouw Informatie Model (BIM) rukt op in het onderwijs. Behalve de universiteiten en hogescholen willen ook roc’s ermee aan de slag.

Complete eensgezindheid over de noodzaak om ook BIM-onderricht te geven op middelbare beroepsopleidingen ontbreekt, heeft Delano Kenepa gemerkt. De eigenaar van BIMregister en vertegenwoordiger van de Bouw Informatie Raad (BIR) is er een fervent pleitbezorger van. Maar als stimulator van de Raad om BIM in onderwijsprogramma’s te krijgen, loopt hij regelmatig aan tegen mensen – overwegend hoger geschoolden – die menen dat BIM voor het mbo te hoog is gegrepen.

Verschillende initiatieven van onderwijsinstellingen in de afgelopen tijd sterken hem in zijn overtuiging dat het Bouw Informatie Model in het mbo ook nuttig is, en haalbaar bovendien. Hij weet dat er ongeveer zes roc’s zijn die leerlingen op mbo-niveau 4 laten oefenen. “Het ROC Midden-Nederland bijvoorbeeld en het ROC Twente. Met modelleren in BIM zijn sommige mbo-scholen verder dan verschillende hbo-opleidingen.”

De ontwikkeling is volgens hem niet te stoppen. “De afgelopen anderhalfjaar heb ik als adviseur bij de BIR goed gemerkt hoe groot het enthousiasme in het onderwijs is om ermee aan de slag te gaan. De ontwikkeling van scholingsplannen krijgt meer en meer concreet vorm. Het is goed dat dit gebeurt, ook om de kloof tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te verkleinen. Want BIM is de toekomst. Iedereen in de bouw krijgt ermee te maken.”

Tijd

Het Summa College in Eindhoven pakt het onderwerp inmiddels ook op. Nog niet zozeer in de lessen, maar dat zal vooral een kwestie zijn van tijd, vermoedt Harm Deiman, directeur bouw & infra en wonen & design op dit roc. Om het onderwerp voor het mbo op de agenda te krijgen heeft het Summa College een congres georganiseerd met vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties, brancheclubs en bedrijven. Zij gaan op 9 december in het techniekHuys in Veldhoven in debat over wenselijkheden en mogelijkheden voor BIM-onderwijs op het mbo. Medeorganisatoren zijn de organisaties Bouwend Nederland, BIR, BIMregister en bouwbedrijf Huybregts Relou.

Dat BIM op mbo-niveau welkom is: geen twijfel daarover in elk geval bij Bouwend Nederland. Deze brancheorganisatie behoort tot de diverse BIR-leden die zich uitgesproken enthousiast tonen over de ontluikende BIM-ambities in het mbo. Kenepa weet: “Het is nuttig voor de leerlingen die willen doorstuderen op het hbo. Maar ook wie na het behalen van het diploma direct aan het werk gaat, kan er veel aan hebben.”

Buitengesloten

Grote en kleine bouwbedrijven, onderaannemers en leveranciers: ze krijgen allemaal in toenemende mate te maken met projecten die van het begin tot het eind worden georganiseerd met behulp van BIM. “Als je daarin wilt meedraaien, is het handig als je op zijn minst iemand in huis hebt die daar ervaring mee heeft. Anders zul je op den duur als partij worden buitengesloten. Begrijpelijk want een bouwteam heeft liever niet dat het steeds wordt opgehouden doordat een van de partijen niet goed overweg kan met het model. En dat gebeurt nogal eens.”

Onderwijsprogramma

De Bouw Informatie Raad is een samenwerkingsverband vanuit alle geledingen in de bouw die zich sterk maakt voor de implementatie van BIM in de bouwpraktijk. Zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers als brancheorganisaties zijn er in vertegenwoordigd. “Bij de oprichting in 2006 had de Raad voor zichzelf een bestaan voor ogen tot het moment dat bij 20 procent van alle projecten met BIM zou worden gewerkt. Dat doel is gepasseerd maar er zijn nieuwe belangrijke doelen waarvoor de BIR heeft besloten door te gaan. Waaronder voor het onderwijs”, legt Kenepa uit. Technische Universiteiten zijn volgens hem goed op weg met onderzoek en de implementatie van BIM. Hogescholen werken samen aan een programma maar dat verkeert nog in de voorbereidende fase. De BIR is nauw betrokken bij de ontwikkeling ervan. Intussen worden op diverse hogescholen, ziet Kenepa, studenten los van vastgelegde onderwijsdoelen alvast in meerdere of mindere mate in aanraking gebracht met BIM.

Reageer op dit artikel