nieuws

Getergd Nijhoff sleept Overijssel voor de rechter

bouwbreed Premium

Nijhoff Grindmaatschappij heeft de provincie Overijssel gedagvaard. De leverancier van secundaire bouw- en grondstoffen is naar eigen zeggen structureel tegengewerkt, publiekelijk zwartgemaakt en onrechtmatig behandeld “vanuit het provinciehuis” en eist genoegdoening.

De onderneming en de provincie liggen al sinds 2002 met elkaar overhoop. Het bedrijf heeft volgens Overijssel duizenden tonnen slib en fijn zand die ernstig vervuild waren met koper en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) verkocht. Daarom trok de provincie in 2010 de milieuvergunning van het bedrijf in. Een jaar later besloot de Raad van State dat dit terecht was. Het bedrijf werd stilgelegd. Pogingen om de onderneming te verkopen liepen op niets uit. Volgens Nijhoff komt dat deels omdat vanuit het provinciehuis “onjuiste en misleidende informatie” is verstrekt.

Nijhoff voelt zich “systematisch onrechtmatig behandeld” door de provincie. “Bij de provincie is om onduidelijke redenen het beeld ontstaan dat Nijhoff een milieucrimineel is en de gezondheid van mens en dier schade zou toebrengen”, zegt advocaat André Gaastra namens Nijhoff. De onderneming heeft volgens de raadsman lang geprobeerd “een constructieve uitweg te vinden”. “Dat is niet gelukt. Daarom rest Nijhoff niets anders dan een gang naar de rechter.” Aan de dagvaarding is een getuigenverhoor voorafgegaan waarbij voormalig gedeputeerde Gert Ranter onder ede is gehoord.

De provincie Overijssel kon woensdag nog niet reageren.

Reageer op dit artikel