nieuws

Corporatie in nood mag huizen aan belegger verkopen

bouwbreed Premium

Corporatie in nood mag huizen aan belegger verkopen

Corporaties hebben niet het eerste recht op de aankoop van woningen van noodlijdende collegacorporaties. Verkopen op de markt heeft bij minister Blok (wonen) de voorkeur.

Dat laat de minister weten in reactie op vragen van Tweede Kamerlid Jacques Monasch (PvdA). Aanleiding voor de vragen is de verkoop van 5500 woningen door Vestia aan de Duitse vastgoedinvesteerder Patrizia.

Volgens Blok zou het eerste recht op koop voor collega-corporaties kunnen leiden tot lagere verkoopopbrengsten. Een openbare aanbesteding, waarbij woningcorporaties kunnen meebieden, heeft zijn voorkeur. Wel wil Blok na de biedingen de voorkeuren van belanghebbende gemeenten en huurdersorganisatie laten meewegen. Daar staat tegenover dat als de bieding van de niet-corporatie flink hoger is, en de financiële problemen van de verkopende corporatie groot, de voorkeur uitgaat naar commerciële investeerders.

Volgens de regelgeving moeten corporatiewoningen eerst te koop aangeboden worden aan collega-corporaties, alvorens bijvoorbeeld beleggers kunnen bieden.

De zienswijze van de minister volgt een week nadat de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties adviseerde dat corporaties failliet moeten kunnen gaan. De commissie doet geen aanbevelingen over wat er met de corporatiewoningen na een bankroet moet gebeuren.

Reageer op dit artikel