nieuws

Amsterdam past erfpachtstelsel aan

bouwbreed Premium

Als laatste stad in Nederland past Amsterdam het erfpachtstelsel aan zoals al aangekondigd in het coalitieakkoord. Vanaf medio 2016 wordt het voor Amsterdammers mogelijk de erfpacht voor de grond onder hun woning of bedrijf eeuwigdurend af te kopen.

Reden voor de aanpassing is de onvoorspelbaarheid van aanpassing van de canons waardoor banken terughoudend zijn hypotheken te verstrekken voor woningen waarvan de erfpachtcanon steeds dichter bij herziening komt. Ook worden woningeigenaren gestraft voor woningverbetering die de waarde van de woning verhoogt. Daardoor stijgt de erfpacht ook.

Wie niet wil afkopen, kan nog steeds jaarlijks een canon betalen die wel vast geïndexeerd wordt. Verbouwing heeft daar geen invloed meer op.

Reageer op dit artikel