nieuws

Aanpak uitbuiting is heet hangijzer voor Asscher

bouwbreed Premium

Aanpak uitbuiting is heet hangijzer voor Asscher

De aanpak van uitbuiting van buitenlandse werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt dreigt voor minister Lodewijk Asscher een bijzonder heet hangijzer te worden. VVD en PvdA staan tegenover elkaar.

De lobby draait op volle toeren. FNV Bouw dat uiteraard warm voorstander is van strenge aanpak van uitbuiting via al dan niet louche schijnconstructie met behulp van schimmige detacheerders die in heel Europa actief zijn, heeft er zelfs weer eens een heus onderzoek tegenaan gegooid om het gelijk te bewijzen.

Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) heeft uitgevonden dat Rijkswaterstaat nauwelijks maatregelen neemt om sociale misstanden in haar bouwprojecten tegen te gaan. Daarbij wordt gerefereerd aan de projecten A2 Maastricht en de A4 Midden-Delfland waar buitenlandse werknemers zijn uitgebuit.

Een van de problemen daarbij is dat constructies als het inhuren van diensten via een buitenlands bedrijf volledig legaal is, ook al voelt iedereen aan z’n water dat de arbeidsvoorwaarden van die mensen niet deugen.

Voor Asscher is dat reden geweest om aan te kondigen schijnconstructies te willen aanpakken. Een belangrijk wapen daarin is de ketenaansprakelijkheid die van opdrachtgever tot allerlaatste onderaannemer moet lopen. Op dat punt spitst de politieke, maar ook de zakelijke controverse zich toe.

Marktmechanisme

De VVD als hoeder van het vrije marktmechanisme, is mordicus tegen dit soort ingrepen vanuit de overheid. Daarbij steunt de VVD duidelijk het grootbedrijf dat de bouw eveneens ziet hangen. Zoals Bouwend Nederland al vaker heeft laten weten: “Aanpak uitbuiting, ja, ketenaansprakelijkheid nee.”

Daar tegenover staat het midden- en kleinbedrijf in de bouw, en met name de gespecialiseerde aannemers die vooral in onderaanneming werken. Die zien de oneerlijke concurrentie van de zogenaamd gedetacheerde werknemers dagelijks met lede ogen aan. Zij worden daardoor gedwongen prijzen te berekenen waarvan de schoorsteen niet kan roken.

Het onderzoek van SOMO heeft inmiddels geleid tot vragen aan de ministers Schultz (VVD) en Asscher (PvdA) van de Kamerleden Hoogland en oud-FNV Bouwvoorzitter John Kerstens. Die vragen zetten extra druk op het kabinet om nu eens snel met het beloofde wetsvoorstel van Asscher te komen. Het advies van de Raad van State is er al, maar de ruzie in het kabinet voorkomt vooralsnog indiening van het wetsvoorstel.

Reageer op dit artikel