nieuws

Friesland trekt geld uit voor huizenverbetering

bouwbreed

Friesland trekt geld uit voor huizenverbetering

De provincie Friesland trekt 7 miljoen uit voor kwaliteitsverbetering en verduurzaming van sociale huurwoningen. Daartoe wordt voor in totaal 7 miljoen euro aan leningen ingezet.

De regeling is bedoeld voor investeerders/beleggers in huurwoningen binnen het reguliere aanbod van woningcorporaties. Het kan gaan om nieuwbouw van huurwoningen binnen het reguliere segment, herbestemming van panden met een andere functie tot huurwoningen en overname van corporatiebezit inclusief eventuele renovatie. De regeling komt uit de investeringsagenda Wurkje foar Frysl ân. Daarmee wil de provincie een extra investering van 300 miljoen realiseren.

Reageer op dit artikel