nieuws

Asscher houdt vast aan principe van gelijke lonen

bouwbreed

Asscher houdt vast aan principe van gelijke lonen

Minister Asscher blijft in Europees verband vechten voor het principe van gelijk loon voor gelijk werk. Dat betekent aanpassing van de detacheringsrichtlijn.

In de huidige versie van de detacheringsrichtlijn geldt het zogenoemde werklandbeginsel, maar slechts gedeeltelijk. De ‘harde kern’ van de Nederlandse arbeidsvoorwaarden gelden voor gedetacheerde buitenlandse werknemers.

“Desondanks blijven grote loonverschillen mogelijk. De Nederlandse inspanningen zijn er onder meer op gericht deze verschillen te verkleinen”, antwoordt de minister op vragen van het PvdA-Kamerlid John Kerstens.

Extra schijnconstructies

Hij stelde zijn vragen naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat een tewerkstellingsvergunning verbiedt voor buitenlandse werknemers van buiten de EU die door een bedrijf dat in een lidstaat is gevestigd, worden gedetacheerd in een andere lidstaat. Gevreesd wordt voor extra schijnconstructies.

Asscher wijst erop dat de uitspraak van het Hof voorwaarden stelt. Zo moet het werk tijdelijk zijn en moet de dienstverlener zijn hoofdactiviteit uitoefenen in de lidstaat waar hij is gevestigd. Bovendien moet de gedetacheerde werknemer legaal in de uitzendstaat wonen en werken. Om dat te controleren gaat de minister de meldingsplicht uitbreiden, waardoor controle door de Inspectie SZW mogelijk wordt.

Reageer op dit artikel