nieuws

Analyse: Volop kansen voor stedelijke bouw

bouwbreed Premium

Analyse: Volop kansen voor stedelijke bouw

Marktpartijen moeten voorzien in de wens van de gemeente Amsterdam tot meer binnenstedelijke woningbouw maar klagen over te dure grond. Daarvoor bestaan oplossingen.

Amsterdam streeft naar een verdubbeling van de woningbouwproductie. Vijfduizend per jaar is het doel. Gezien de behoefte is dit nog eerder bescheiden dan ambitieus. De jarenlange groei van de stad met 10.000 inwoners per jaar levert een verzekerde markt op.

Een ontoereikend aanbod van woningen in vrijwel elk segment zit de groei in de weg. De gemeente moedigt marktpartijen aan om hun woningproductie stevig op te schroeven. Tijdens de zevende Bouwpoort vorige week in Den Haag kreeg verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens uit de bouw- en vastgoedwereld bijval, maar klonk ook de boodschap dat de grondprijzen een knelpunt blijven.

De wethouder onderkende dat bouwen in Amsterdam aan de dure kant is door de grondprijzen maar ook door de op binnenstedelijke locaties nu eenmaal relatief gecompliceerde realisatie van projecten. Hier staan, stelde hij, belangrijke voordelen tegenover: ten eerste een gegarandeerde verhuur en ten tweede hogere marktprijzen dan elders.

Voor het segment waar de woningschaarste het grootst is, net boven de sociale huurgrens, klopt vooral het eerste voordeel. Het knelpunt zit bij het tweede, de woningen van iets meer dan 700 euro per maand. Zodra een woning in het geliberaliseerde segment valt, schiet binnen de Ring de huur ook vrijwel direct naar hogere bedragen.

Per saldo wil de gemeente niet toeleggen op de grondexploitatie. De vrije sector krijgt daardoor relatief hoge grondprijzen. Een hoge grondprijs op gewilde binnenstedelijke locaties valt niettemin ook vanuit marktoverwegingen te rechtvaardigen. Schaarste drijft de waarde op en is reden voor efficiënt grondgebruik. Dat is nodig om op een aantrekkelijke manier tienduizenden woningen op een aansprekende manier binnen de bestaande stadsgrenzen te kunnen bouwen.

De markt dwingt zo karakteristieke grootstedelijke bouw af. Amsterdam heeft ten opzichte van tal van populaire steden in het buitenland nog altijd een zeer lage woondichtheid. De recente voor de Bijlmer gekozen oplossing, flats vervangen door laagbouw, biedt op grote schaal dan ook geen soelaas. Evenzo is het vaker uitgeven van ruime kavels voor grondgebonden bouw door particuliere opdrachtgevers een riskante strategie. Zeker als kortingen worden verleend op de grondprijs die elders moeten worden terugverdiend. Zowel financieel als ruimtelijk zijn meer stedelijke bouwwijzen de beste keus.

Reageer op dit artikel