nieuws

Vijftig miljoen subsidie voor rijksmonumenten

bouwbreed

Vijftig miljoen subsidie voor rijksmonumenten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed trekt 50,5 miljoen euro uit voor rijksmonumenten. De financiële injectie vloeit voort uit de zogeheten instandhoudingsregeling.

In totaal werden 1376 subsidieaanvragen ingediend. Hiervan zijn er 1063 gehonoreerd. Van het geld is 44,7 miljoen euro bestemd voor gebouwd erfgoed en 5 miljoen euro voor groen erfgoed. Het behoud van archeologisch erfgoed met het doen met 0,8 miljoen euro. Omdat het budget niet toereikend is, moesten 42 aanvragen worden afgewezen. Verder werd een aantal projecten niet gehonoreerd omdat ze niet binnen deze subsidieregeling vallen.

In 2015 is opnieuw 50,5 miljoen euro beschikbaar voor instandhouding van rijksmonumenten. Daarbij is het uitgangspunt dat het Rijk maximaal de helft betaalt van de uitvoering van een zesjarig instandhoudingsplan. Het resterende bedrag komt voor rekening van de eigenaar. De subsidie van dit jaar gaat naar uiteenlopende projecten waaronder kerken, historische schoolgebouwen en fortificaties.

Reageer op dit artikel