nieuws

Terugloop personeel in bouw vlakt af

bouwbreed Premium

Terugloop personeel in bouw vlakt af

De daling van het aantal werknemers in de bouw vlakt af, blijkt uit de Arbeidsmarktmonitor van Fundeon. In het tweede kwartaal van dit jaar kwam het totale aantal mensen in vaste dienst uit op circa 103.894. Daarmee eindigde de teller ongeveer 1 procent beneden het niveau van het eerste kwartaal van dit jaar.

Toen daalde de hoeveelheid bouwpersoneel ongeveer 2 procent. In het laatste kwartaal van 2013 was de krimp nog om en nabij de 3 procent.

Voor het eerst sinds tijden was bovendien de krimp onder het bouwplaatspersoneel lager dan bij de uta-werknemers. In het tweede kwartaal dit jaar ging van het bouwplaatspersoneel nog maar 0,8 procent af terwijl de hoeveelheid uta-personeel daalde met 1,2 procent. Voorheen was het juist deze groep waarvan de omvang het meest op peil bleef. Voor zijn periodieke meting gaat Fundeon uit van de werknemers van bouwbedrijven die als zodanig zijn ingeschreven bij Cordares. Het gaat om werknemers die actief zijn in respectievelijk de categorieën in b&u algemeen, gespecialiseerde aannemerij en infra.

Uittreders

Een opmerkelijke nieuwe ontwikkeling is de verbetering van de positie van 55-plussers. Zowel onder de toetreders bij het uta- als bij het bouwplaatspersoneel vormen zij de sterkst groeiende groep. Terwijl het aantal uittreders in deze leeftijdscategorie daalde, steeg het aantal toetreders, en wel met 141 procent.

In aantallen betekent dit dat het aantal 55-plussers dat in het eerste kwartaal van dit jaar door bedrijven in dienst werd genomen, uitkomt op in totaal bijna 871. Dat zij werden aangenomen, suggereert dat bedrijven het in dienst nemen van wat ouder personeel in toenemende mate een goede optie vinden.

Cijfers over de toe- en uittreders in het tweede kwartaal zijn nog niet bekend. De data op dit gebied ijlen een kwartaal na, verklaart Fundeon. Bovendien gedragen deze zich grillig. Fluctuaties duiden met andere woorden niet zeker op een bestendige trend. Fundeon noemt in zijn opsomming van een reeks – relatief – gunstige ontwikkelingen verder nog het aantal vacatures. Dat groeide in het tweede kwartaal van dit jaar met 15,5 procent. Vooral de vraag naar mensen in beroepen voor de gespecialiseerde aannemerij blijkt flink gestegen.

Bekijk de Arbeidsmarktmonitor van Fundeon

Reageer op dit artikel