nieuws

‘Rammelend bestek vaak oorzaak van mindere kwaliteit’

bouwbreed

‘Rammelend bestek vaak oorzaak van mindere kwaliteit’

Opdrachtgevers moeten worden gestimuleerd om zich als goed opdrachtgever op te stellen. Dat zegt Uneto-VNI in een commentaar op het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor de bouw’.

“Te vaak hebben installateurs te maken met een rammelend bestek. Als opdrachtgevers zorgen voor een deugdelijk bestek met een duidelijke vraagspecificatie én meewerken aan een beproeving, levert dat grote kwaliteitswinst op”, zegt voorzitter Titia Siertsema.

Volgens de installateurskoepel dragen niet alle maatregelen uit het wetsvoorstel bij aan de kwaliteit van opgeleverde bouwwerken. Bovendien zorgen de plannen voor een onaanvaardbare verzwaring van aansprakelijkheid bij installateurs. “De voorgestelde aanpassing van de aansprakelijkheidsregels levert geen verbetering van de bouwkwaliteit op, maar zorgt vooral voor verdere juridisering”, aldus Siertsema. De brancheorganisatie kan zich wel vinden in voorstellen om private kwaliteitsborging fasegewijs in te voeren. Daarbij moet dan ervaring worden opgedaan met grondgebonden woningen.

Reageer op dit artikel